Stora besparingar inom vården 2024

INRIKES Nästan alla regioner gick med underskott 2023 – totalt blev det back15 miljarder kronor på grund av inflationen och ökande pensionskostnader. 2024 förväntas bli ännu värre.

Enligt en enkät som skickats ut av Vårdfokus ska 17 regioner göra besparingar inom vården trots ökande kostnader. Man kommer att dra ner på hyrpersonal, och ofta är vanliga åtgärder att minska kostnaderna för administration, lokaler, utomlänsvård, kurser, engångsartiklar, it och prövning av om nya anställningar är nödvändiga. I 13 regioner finns inte heller tillräckligt med vårdplatser enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner, SKR, säger att sjukvårdskostnaderna ökar beroende på nya mediciner och behandlingar. Hon räknar med att regionernas sammanlagda underskott landar på 24 miljarder 2024. ”Flera regioner kommer förmodligen behöva minska antalet platser man ger vård på och kraftsamla personal för att på så sätt bibehålla patientsäkerhet och arbetsmiljö”, säger hon.

Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande, säger att vårdköerna är rekordlånga, det saknas personal och vårdpersonalen orkar inte jobba heltid. Hon tycker det blir märkligt att pröva anställningar eller hålla tjänster vakanta, eftersom man inte kan bedriva vård utan kompetent personal. Samtidigt kommer hon med egna sparförslag…

I det stora hela söker alltså både regionernas ansvariga och fackets representanter efter lösningar inom ramen för de pengar som de tilldelas, inom ramen för de återbetalningskrav som staten ställer på minusbudgetar och det skattetryck som invånarna kan förväntas orka med.  Man försöker ställa arbetsmiljö mot patientnytta och vingla fram utan att falla ner i ett skuldträsk.

Utanför de ramar som kapitalismen ställer upp

Men när man tänker utanför de ramar som ställs upp av kapitalets stat, finns det lösningar, även på kort sikt. I SKP:s Kommunalpolitiska Program  kan man läsa detta:

Kommunisterna menar att i det kortsiktiga perspektivet kan dagskraven finansieras genom att kommuner och regioner

  • avskaffar marknadsanpassningen av kommunal tjänsteproduktion
  • avlägsnar privata profitörer från vård, skola och omsorg
  • kastar ut privata konsulter och bemanningsföretag från den kommunala verksamheten
  • ifrågasätter tillämpningen av EU-direktiv och inhemsk följdlagstiftning såsom offentlig upphandling
  • upphör med bolagisering och privatisering av sin verksamhet
  • alltid anmäler veto mot statlig kostnadsövervältring utan motsvarande ekonomisk kompensation
  • kommunal beskattning för företag möjliggörs

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.