Skandal på Migrationsverket i Malmö – ungdomar utvisas på felaktiga grunder

INRIKES En ny skandal har kommit i dagen på Migrationsverket.  Det handlar om regionskontoret i Malmö, där man under flera år inte behandlat unga människors ansökningar om förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Detta betyder att de inte har möjligheter att få permanent uppehållstillstånd efter avslutade studier. Istället hänvisas de nu till att återigen söka asyl – en högst osäker process som för de afghanska ungdomar det främst gäller förmodligen slutar med utvisningsbeslut.

I ett öppet brev till Fredrik Green, enhetschef vid Migrationsverket Region Syd skriver Ingrid Eckerman, grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! och Karin Fridell Anter ordförande för Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar om hur man redan i januari uppmärksammade problemet, och hur Dagens ETC  sedan gjorde en granskning som visar att det kan röra sig om hundratals unga människor som drabbats av den felaktiga hanteringen på Migrationsverkets kontor i Malmö.

Såhär fungerar gymnasielagen

Författarna klargör hur gymnasielagen fungerar tre steg:

  1. Man söker ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader för att söka och komma in på en gymnasieutbildning.
  2. Man söker förlängning som täcker gymnasieutbildningen enligt studieplanen plus sex månader då man ska skaffa jobb. Vid behov har man kunnat ansöka om utökad tid för studier.
  3. Man söker permanent uppehållstillstånd och ska få det om man inom sex månader efter examen har en fast anställning som uppfyller ett antal krav.

Varje förlängning kräver att man ansökt innan det föregående gällande uppehållstillståndet gått ut.

Vad som hände i Malmö

För de här ungdomarna är det förlängningen i steg 2 som blivit liggande obehandlad i 3 – 4 år i Malmö. När ungdomarna sedan ansökte om permanent uppehållstillstånd (steg 3) visade det sig alltså att de inte hade något tidigare uppehållstillstånd.

Migrationsverket i Malmö valde då att över huvud taget inte fatta beslut enligt steg 2, utan att fortsätta ignorera den tidigare ansökan. Det betyder att ungdomarna helt enkelt var papperslösa när de ansökte om permannet uppehållstillstånd, på grund av Migrationsverkets schabbel och fördröjning. Och slutsatsen blir då i den byråkratiska gången att de inte heller kan få permanent uppehållstillstånd enligt steg 3.

Istället kan de ju lämna de jobb som de mot alla odds skaffat sig på sex månader efter avslutad utbildning (papperslösa får inte arbeta) och ansöka om asyl igen. Eftersom de här unga vuxna oftast är flyktingar från Afghanistan leder en asylansökan närmast säkert till ett utvisningsbelsut.  Diskriminering av afghanska medborgare från myndigheternas sida är regel snarare än undantag, något som flera advokater och engagerade i civilsamhället observerat, påpekar författarna.

Med tanke på att handläggningstiden också för steg 3 är ungefär dubbelt så lång i Malmö som på övriga kontor och med tanke på diskrimineringen undrar också Eckerman och Fridell Anter i det öppna brevet hur Fredrik Green menar att man ska agera för att liknande saker inte ska hända igen: katastrofer och skandaler kräver mer än ett ”det är tråkigt” från enhetschefen i Malmö. Dessa unga människor har rätt att få sina uppehållstillstånd, avslutar de.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.