SKP: Kapitalet mobiliserar

PARTIET Kommunisterna uttalar sig om DCA-avtalet och chat controll 2.0.

Den svenska sommaren 2024 inleddes med att det så kallade DCA-avtalet ratificerades, vilket innebär att amerikanska trupper får tillgång till 17 svenska militärbaser. De kommer dessutom inte att lyda under svensk lagstiftning, utan under amerikansk. Vi kommer med andra ord att få ett helt eget USA i Sverige.

Avtalet måste ses mot bakgrund av de hårdare internationella motsättningarna, framför allt mellan de stora imperialistiska blocken – de västeuropeiska länderna och USA å den ena sidan och framför allt Ryssland och Kina å den andra. Den hårdare konkurrensen leder förr eller senare till krig, vilket alla förstår. Därför har också den militära upprustningen kommit igång på allvar och miljarder och åter miljarder kronor strös över militären. Det gäller helt enkelt att vara redo när det väl är dags.

Till saken hör också att det lilla men kapitalistiskt avancerade Sverige, med investeringar i stora delar av världen som man själv inte kan försvara vid ett skarpt läge, behöver vänner. Det vill säga, den härskande klassen behöver vänner för att försvara sina investeringar. Dessa hittar man naturligt nog i framför allt EU och USA.

Det är mot denna bakgrund man måste se DCA-avtalet och den militära upprustningen. Det handlar inte om någon utländsk ockupation, utan ett helt naturligt steg för det svenska kapitalet, som mobiliserar så stora krafter som möjligt mot de yttre fienderna.

Samtidigt mobiliserar man även mot de inre. I mitten av juni godkände riksdagen ett förslag om omfattande övervakning, kallat chat control 2.0, som officiellt ska användas för att förhindra spridning av barnpornografi. För att förhindra detta ska de stora techmonopolen med hjälp av AI scanna av meddelanden, bilder, filmer och annan sorts kommunikation på sina respektive plattformar och överlämna allt misstänkt till myndigheterna. Huruvida man kommer få fast pedofiler med detta är oklart – det är dock klart att övervakningen av människorna tar sig helt nya dimensioner, vilket naturligtvis också är tanken med det hela.

I samband med införandet av den nya övervakningslagen, som kommer genomföras i hela EU, så kommer mer eller mindre all internetkommunikation att övervakas. Det betyder inte bara stora ingrepp i den personliga integriteten, utan också säkerhetsrisker för människor, som utlämnas åt statens godtycke. Det blir dessutom mycket enklare för staten att slå ner på olika sorters radikal organisering. Det krävs inte mycket cynism för att förstå att detta är det verkliga syftet.

På så sätt kan man också slå mot de inre fienderna, eller åtminstone ha stenkoll på dem.

Även detta måste betraktas mot bakgrund av de hårdnande internationella motsättningarna. När de stora blocken kämpar mot varandra är det viktigt att ha ryggen fri – det kan inte komma hot från den egna befolkningen, som istället måste vara samlad kring det gemensamma, nationella målet, det vill säga det egna kapitalets strävan efter herravälde.

Det är tydligt att när Lenin skrev att kapitalismens fria konkurrens motsvarade demokrati och monopolkapitalism motsvarade politisk reaktion, så visste han vad han pratade om. Den skarpa konkurrensen mellan länderna tvingar fram militarisering, övervakning och repression, eftersom allting är nödvändigt i kapitalets kamp.

Eftersom alla dessa frågor går att härleda till klasskampen, så kan vi heller inte lösa frågorna isolerade, utan de måste angripas som del av en helhet och de måste inkorporeras i en större strategi, som siktar mot revolutionen och socialismen. Det är omöjligt att i slutändan vara emot enbart militarisering, men inte mot kapitalismen, eftersom militariseringen är nödvändig för kapitalismen och det är omöjligt att vara emot enbart massövervakningen, eftersom den också är nödvändig för kapitalismen.

Därför försöker inte heller kommunisterna lösa dessa frågor i isolation, utan sätter in dem i sitt sammanhang och vi gör vad vi kan för att visa att det är kapitalismen som är problemet och att massövervakningen och militariseringen bara är uttryck för den.

Med andra ord, så måste frågorna alltid sättas in i sitt sammanhang. Först då blir de möjliga att förstå och lösningen framgår då också tydligt!

Sveriges Kommunistiska Parti

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.