EU-valet – de politiska slutsatserna

PARTIET Kommunisterna presenterar här sina slutsatser och erfarenheter efter EU-valet.

Sveriges Kommunistiska Parti ställde för andra gången upp i valet till EU-parlamentet och kunde uppvisa ett starkt resultat. Det är ett tecken på att partiet når ut på ett annat sätt, vilket också ställer högre krav på oss, såväl politiskt som organisatoriskt. Valet stärker oss och vi kommer att fortsätta framåt.

Vi kan konstatera att samma motsättningar som präglar stora delar av Europa, inte präglar det svenska politiska och ekonomiska livet. I de flesta europeiska länder pågår en intensiv kamp mellan delar av kapitalen, där stora delar söker ett närmande till Ryssland medan andra söker en djupare europeisk integration och en fortsättning av den nuvarande politiken. Dessa krafter representeras framför allt av de högernationalistiska krafter som nu vunnit mark i länder som Frankrike, Tyskland och Österrike.

I de nordiska länderna föreligger dock ingen sådan motsättning; kapitalet i norden är enat – det råder total enighet kring inställningen till Ryssland.

Detta förhållande ger också en total politisk enighet kring en kraftig pro-ukrainsk linje. Det finns inget parti som motsätter sig den förda politiken, utan alla åtta riksdagspartier stödjer det militära stödet till Ukraina, i syfte att förlänga kriget och skada Ryssland. Det förklarar också det proportionerligt sett stora svenska stödet till Ukraina.

Allt detta betyder också att det inte finns några större politiska skillnader mellan de politiska partierna i Sverige. Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, det vill säga kapitalets vänster såväl som höger, har tonat ner sin retorik och politik ifråga om Nato och EU. Man har rättat sig i ledet, helt i enlighet med kapitalets intressen och man går till och med så långt så att man målar upp både EU och Nato i ett progressivt skimmer!

Det är med andra ord så, att en röst på Vänsterpartiet eller Miljöpartiet är en röst på det svenska kapitalet, lika mycket som en röst på Moderaterna eller Sverigedemokraterna är det. Deras politik är likadan i de avgörande frågorna och partierna fyller olika funktioner i den kapitalistiska parlamentarismen. Här spelar vänsterpartierna en synnerligen bedräglig roll, såtillvida att de arbetar hårt för att framställa sig som progressiva alternativ när deras politik i själva verket är helt anpassad till kapitalets behov. Dessa partier håller med andra ord kapitalets front vänsterut och lockar missnöjda väljare som börjar se behovet av ett annat sorts samhälle tillbaka in i fållan.

Så är fallet inte bara nu, utan också historiskt. Varken Miljöpartiet eller Vänsterpartiet bjöd något motstånd när kapitalet agerade för att inskränka strejkrätten för några år sedan. Inte heller stoppade de omfattande försämringarna i anställningstryggheten, utan de spelade sina roller med bravur – de kritiserade radikalt men agerade tamt.

Trots valframgångarna för dessa partier konstaterar vi att valdeltagandet sjönk med nästan två procentenheter. Det reflekterar både ett motstånd mot EU, som ännu inte tar sig revolutionära uttryck, samt en trötthet på den kapitalistiska politiken, som oavsett avsändare riktar hårda slag mot det arbetande folket. I denna politiska kontext ser vi ett lika stort behov av ett starkt kommunistiskt parti som någonsin. Kapitalet går till angrepp på bred front och utan sitt kommunistiska parti har folket inget försvar. Vi tar vår uppgift på stort allvar och uppmuntrade av det positiva valresultatet kommer vi fortsätta att anstränga oss för att stärka vårt parti och den kamp som vi söker föra mot kapitalet och alla dess politiska representanter.

Sveriges Kommunistiska Parti

En tanke på “EU-valet – de politiska slutsatserna

  1. Hej Riktpunkt!
    Visst är det så att den svenska arbetarklassen i sin helhet är naknare och mera försvarslös nu än för 30 år sedan. Imperialister har även tillskansat sig 17 militärbaser inom våra gränser samtidigt som klassklyftorna hela tiden ökar. De sk vänsterpartierna klär sig i pumps, röda läppar och cocktailklänningar och uppträder skamlöst som wannabees. Det ser inte ljust ut för närvarande men grogrunden för en uppgörelse med den vänsterliberala rörelsen närmar sig. Till förmån för en riktig arbetarrörelse.
    Asterix

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.