Angående det Europeiska Kommunistiska INITIATIVETS sekretariatsmöte

Pressmeddelande

Sekretariatet för det Europeiska Kommunistiska Initiativet sammanträdde den 8 maj i Aten vid KKE:s centralkommittés högkvarter i Perissos. Greklands Kommunistiska Parti KKE, Italiens Kommunistiska Parti, Spanska folkens kommunistiska parti, Lettlands Socialistiska Parti, Ungerns Arbetarparti, Slovakiens Kommunistiska Parti, Sveriges Kommunistiska Parti, Turkiets Kommunistiska Parti och Frankrikes Union för Revolutionära Kommunister deltog på mötet.

Mötet inleddes med en hälsning framförd av KKE:s centralkommittés generalsekreterare Dimitris Koutsoumpas. Därefter presenterades en arbetsrapport  av Giorgos Marinos, medlem av KKE:s centralkommittés politbyrå. Sekretariatet fick möjlighet att bedöma INITIATIVETS 29 kommunistiska partiers viktiga synpunkter såväl som att planera utvecklingen av de gemensamma aktiviteterna  fram till nästa möte.

På mötet gjordes en bedömning av den internationella situationen, riktningen och utvecklingen av den kapitalistiska krisen, målsättningen för kapitalets krafter för en återhämtning av den kapitalistiska ekonomin och intensifieringen av monopolens aggression för att öka sin lönsamhet.

På mötet fanns också ett särskilt intresse rörande händelseutvecklingen I Grekland och inom diskussionens ramverk betonades behovet av att stärka den ideologiskt politiska fronten för att i sin tur kunna avslöja socialdemokratiska krafter såsom SYRIZA och PODEMOS som främjar illusioner och passivitet bland folket. Det fanns också en diskussion angående den folkfientliga karaktären av förhandlingen mellan den grekiska regeringen bestående av SYRIZA-ANEL och EU, Europeiska Centralbanken och Internationella Valutafonden.

Skärpningen av den hårda konkurrensen mellan de starka imperialistiska makterna med focus på Ukraina, länderna i Mellanöstern och Nordafrika undersöktes  på djupet. Erfarenheten av INITIATIVETS partiaktiviteter mot imperialistiska krig och interventioner framfördes också. Farorna på grund av konkurrensen om fördelningen av energiresurser och transportvägar som verkställs av monopolen och TTIP-avtalets påverkan mellan USA och EU diskuterades ur konkurrenssynpunkt, faran med ett mer generellt krig och rollen och kommunisternas ställningstagande diskuterades också. På mötet fastställdes ett åtgärdsprogram för nästkommande mandatperiod som inbegriper:

  1. A) Utvecklingen av folkens aktivitet i Europa för att på ett omfattande sätt fördöma de imperialistiska interventionerna i Syrien, Irak och Libyen. Detta för att  ta itu med farorna av ett generellt imperialistiskt krig som uppstår på grund av skärpningen av de interimperialistiska motsättningarna och konkurrensen i Ukraina, Mellanöstern, Nordafrika och andra regioner i världen för kontrollen av energiresurserna och deras transportvägar.
  2. B) Förstärkande av solidariteten med immigranter och flyktingar och en upptrappning av aktiviteter mot riktlinjerna som implementeras av EU.
  3. C) Att konfrontera och bemöta antikommunism som har växt sig stark i de baltiska länderna och i Ukraina där en lag har godkänts i parlamentet som förföljer den kommunistiska ideologin och dess aktiviteter och som historiskt likställer kommunismem med den monstruösa reaktionära fascismen. Fram till nästa möte ser vi över insatserna mot antikommunismen i varje land och arrangerar en kollektiv intervention i EU-parlamentet i samband med det.

D)Förbättring när det gäller åtgärder från INITIATIVETS partier avseende studenternas och unga arbetares problem och utarbetandet av en relaterad händelse.

  1. E) Utgivningen av material rörande den kommunistiska rörelsen bidrag till folkens kamp och att stärka insatserna för att göra ungdomen medveten om den historiska sanningen och socialismens bidrag.
  2. F) En åtgärd beträffande Världsmiljödagen den 5 juni.
  3. G) Anordnandet av ett evenemang mot NATO och militärbaserna på Balkanhalvön såväl som ett evenemang för att avslöja EU:s roll.
  4. H) Informationsmaterial riktat till folket rörande TTIP:s karaktär.

Resolutioner beträffande den 70:e årsdagen för folkens storslagna antifascistiska seger, om den farliga händelseutvecklingen i Ukraina och uppkomsten och framväxten av antikommunism godkändes på mötet.

Sekretariatet beslutade också att uttrycka INITIATIVET:s solidaritet för:

Spanska Folkens Kommunistiska Parti beträffande valstriden i det spanska regionalvalet den 24 maj.

Turkiets Kommunistiska Parti gällande valet den 7 juni.

Representanterna för kommunist- och arbetarpartierna som deltog på sekretariatets möte för INITIATIVET i Aten deltog också på KKE:s stora politiska evenemang i Kesariani på den 70:e årsdagen av folkens storslagna antifascistiska seger och tillsammans med KKE:s centralkommittés generalsekreterare Dimitris Koutsoumpas lade de ned kransar vid minnesstenen för de 200 kommunister som avrättades på Skopeftino i Kesariani.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.