NATO-toppmötet i Warszawa provocerar fredsaktivister till protester

Den 8 och 9 juli var de europeiska kommunistiska och arbetarpartiers INITIATIV samlat till möte i Warszawa. INITIATIVET brukar hålla möten i Bryssel men valde den här gången att samlas på samma plats som militäralliansen NATO:s utmanande toppmöte. Deltagande partier var SKP och Norges, Greklands, Italiens, Polens, Turkiets och Italiens kommunistiska parti, Ungerns arbetarparti, Workers Party of Ireland, De spanska folkens kommunistiska parti och Rezistenzia Movement of Moldavia. Varje delegat skildrade sitt partis kamp mot och sitt lands förhållande till

NATO. Undertecknad informerade om SKP:s kampanj mot NATO under 2014-2016 men även Aktionsgruppen Nej till NATO:s aktiviteter under samma år, främst namninsamlingen mot ett värdlandsavtal mellan NATO och Sverige som gav 42 000 underskrifter. Vid tidpunkten för talet hade detta ödesdigra avtal vunnit laga kraft åtta dagar tidigare. UT fastslog också att krafterna för närvarande samlas för en ny folkrörelse mot ett svenskt NATO-medlemskap.

Solidaritet med de polska kommunisterna
Konferensen var också ett solidaritetsbevis med Polens kommunistiska parti som verkar under svåra omständigheter. Autentiskt material från våra polska kamrater återger den gällande polska lagstiftningen som mycket starkt drabbar Polens KP. Artikel 256, paragraf 1 i strafflagen: ”Den som officiellt stödjer ett fascistiskt eller annat totalitärt styrelseskick eller uppmanar till hat på basis av nationella, etniska, ras eller religiösa skillnader, eller på grund av avsaknad av religiös anknytning vilken som helst, blir dömd till bot, frihetsbegränsning eller fängelse i upp till två år.”

Likställdhet mellan fascism och kommunism under begreppet totalitarism är alltså utgångspunkt för förföljelserna av polska kommunister. Att vara ateist är som synes också farligt.

Det polska parlamentet har nyligen också utfärdat en lag för att kunna påtvinga ändringar på namn på gator, torg och monument som påminner om den socialistiska tiden och Röda armén. Ett tidigare lagförslag om att förbjuda kommunistiska symboler har däremot inte vunnit laga kraft med juristernas motivering att förslaget bryter mot yttrandefriheten. För närvarande är utgivaren av en av Polens KP:s lokala tidningar dömd till nio månaders frihetsbegränsning med samhällstjänst enligt ovan citerade strafflagstiftning.

Även Världsfredsrådet samlat till möte
I Världsfredsrådets (WPC) möte den 8 juli deltog representanter för ett 30-tal internationella och nationella organisationer, men även INITIATIVET, under parollen YES TO PEACE! NO TO NATO! Mötet började med en tyst minut med anledning av Romesh Chandras, mångårig ordförande för WPC, bortgång. Talarlistan upptog ett 30-tal namn och organisationer. UT informerade som enskild medlem i Svenska Fredskommittén om Aktionsgruppen Nej till NATO:s intensiva arbete mot Värdlandsavtalet med NATO.

Protestdemonstration mot toppmötet
Lördagen den 9 juli anslöt Världsfredsrådet med cirka 30 deltagare till demonstrationen mot NATO som var en del av ett alternativt toppmöte, arrangerat av det internationella nätverket NO TO WAR! NO TO NATO! i samarbete med sex polska organisationer/rörelser inom freds- och socialt arbete. WPC:s banderoll: Folkets solidaritet i kampen för fred, mot imperialismen! Ja till FRED – Nej till NATO gav enligt UT:s uppfattning den bästa analysen av vad som bör göras. Demonstrationens fronttext var annars Nej till KRIG – Nej till NATO samt de med de polska medarrangörerna överenskomna parollerna: Pengar till de hungriga – inte till tanks! Nej till krig och NATO-baser! Moskva har vi haft, Washington vill vi inte ha! Ja till flyktingar och internationell solidaritet! Den nästsista parollen med sitt avståndstagande mot öst och väst dyker I dag upp i olika skepnader. Med den fördelas ansvaret för dagens explosiva situation lika och orsak och verkan förvanskas av bristande ideologisk klarhet, eftergivenhet eller rädsla.

En norsk kamrat och UT uppskattade deltagarna i demonstrationen välvilligt till ca 500 men arrangörerna stannar på sin hemsida vid 300. På NO TO WAR-NO TO NATO:s tredagarskonferens som vi alltså inte deltog i, talade enligt hemsidan 150 personer från 18 olika länder. Kravet på upplösning av NATO enade deltagarna. Ett av resultaten blev bildandet av ett tyskt – polskt fredsnätverk för kommande protestaktioner mot bland annat den planerade basen ”Aegis Ashore” i polska Redzikowo.

Warszawa var under toppmötet förklarat till högsäkerhetszon med besvärande avspärrningar och 10 000 poliser varav ett betydande antal följde demonstrationen på bägge sidor och cirka tre meters mellanrum. Demonstationståget slutade vid floden Wislas strand med blick mot Nationalstadion som hyste NATO:s toppmöte. Där fattades beslut om fler trupper nära gränsen till Ryssland, utveckling och installering av den så kallade ”missilskölden” med nya baser i Rumänien och Polen med möjlighet till kärnvapenutrustning, att göra NATO:s närvaro permanent i Svarta havet, Baltiska havet, Nordatlanten, Egeiska havet och Medelhavet för att ”kontrollera flyktingströmmen”, men i verklighet för att vara nära intressanta områden som Syrien, Libyen med mera, samt fortsatt militär närvaro i Afghanistan och Irak samt västra Balkan, Kaukasus, Nordafrika och Syrien med förberedelse för en ny militär intervention i Libyen.

Med tanke på Polens och Warszawas egna upplevelser av krig och förintelse med sex miljoner döda som andra världskrigets första offer är det ofattbart och djupt smärtsamt att se hur landet har kunnat ansluta sig till militäralliansen NATO och erbjuder sig att vara en av dess buffertstater.

Följande ord är del av INITIATIVETS uttalande inför toppmötet som ligger på SKP:s hemsida: ”Det kapitalistiska systemet kan inte garantera och säkerställa fred. Det kapitalistiska systemet ger upphov till kriser, fattigdom och krig. Kampen för fred, för exploateringens avskaffande och att tillgodose folkens behov är kopplade till kampen för stötandet av kapitalismen och kampen för socialismen. ”

Barbara Brädefors

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.