En klassmedveten tidning!

Läs RiktpunKt - En kommunistisk månadstidnings som ger dig värdefull kunskap

  • Stoppa alla NATO-övningar i Sverige!

    NATO spred död och stor miljökatastrof i Kebnekase-massivet. Under den senaste NATO-övningen störtade ett Hercules plan rakt in i en bergvägg på Kebnekajsefjället i Lappland....

  • Sommarläger 2015!

    Dags att anmäla sig till årets Nordiska sommarläger, ett sommarläger som arrangeras av Kommunistiskt Parti i Danmark (KPiD), Danmarks Kommunistiska Parti (DKP), Norges Kommunistiska Parti...