Uttalande från partierna av det Europeiska Kommunistiska Initiativet om rätten till arbete och värnandet om de arbetslösa

Trots de missledande budskapen från europeiska borgerliga regeringar och den Europeiska Unionen är arbetslöshetssiffrorna fortsatt på mycket höga nivåer i många länder i Europa. I länderna där de officiella arbetslöshetssiffrorna är låga är jobben inte stabila och lönerna är otillräckliga.

Den massiva förstörelsen av produktionskrafterna som följde på utbrottet av den kapitalistiska krisen följs nu av skapandet av arbeten med usla villkor som inte uppfyller arbetarnas mest grundläggande behov.

Den grundläggande inriktning som EU följer i denna fråga är att främja rörlighet och flexibilitet av arbetsförhållandena vilket leder till att arbetarna mer och mer blir underkastade arbetsköparnas viljor. Dessutom visar denna situation EU:s och dess regeringars hyckleri när det gäller immigrationen.

Unga arbetare i synnerhet lider av problemen med arbetslösheten. Strukturerna i EU drar nytta av situationen för att modifiera hela systemet av arbetsrelationer genom program som ”ungdomsgaranti” som endast återskapar arbetslösheten och finansierar arbetsköparna med ursäkten att man ska bedriva utbildning för ungdomssysselsättning.

Europeiska kommissionen har nyligen kommit med uppgifter om att skapa arbetstillfällen för att upprätthålla ett uppskattat arbetslöshetstal på över 20 procent i länder som Spanien och Grekland vilket innebär mer elände för miljontals arbetare.

Arbetarklassen och arbetarna i de europeiska länderna skall inte låta sig luras av den officiella arbetslöshetsstatistiken som räknar de som arbetar i veckor, dagar eller även timmar som anställda, medan de som går utbildningskurser exkluderas från arbetslöshetsregistret.

Miljontals arbetare i Europa har förlorat allt hopp om att hitta ett arbete och överlever på familjebidrag eller eländiga socialbidragsprogram. Skyddet av de arbetslösa minskar och nya åtgärder som begränsar de arbetslösa arbetarnas rättigheter godkänns konstant.

Arbetslöshet innebär desperation, social isolering och elände för miljontals arbetare som redan har drabbats och inte minst deras familjer. Den brutala ökningen av utsugningsgraden måste också räknas in här. Rädsla för att förlora jobbet och hot om arbetslöshet ger arbetsköpare möjligen att barbariskt bestraffa hela arbetarklassen.

Påtvingad kronisk massarbetslöshet och dess konsekvenser som breda sektorer av arbetarklassen drabbas av i alla kapitalistiska länder utan undantag avslöjar bourgeoisins lögner om kapitalismens livskraft och funktion. Det motbevisar vanföreställningen att om alla av oss ”slår sig samman”, kommer ”ekonomin” att räddas. Varken de största uppoffringarna av arbetarklassen – i vissa fall oacceptabla villkor, lönesänkningar och annat – eller de största förödmjukelserna att ”rädda” företaget, har förhindrat och hejdat nedläggningen av fabriker och deras omflyttning till platser på jorden där slavlika förhållanden möjliggör större förmåner för arbetsköparna.

Arbetslöshet är inte något naturfenomen utan en nödvändighet för utvecklingen av kapitalismen som är oförmögen att förse arbetarna och folkmajoriteten med anständiga levnadsvillkor. Arbetslösheten som del av det kapitalistiska systemet kan endast övervinnas genom störtandet av kapitalismen som erfarenheten av Sovjetunionen och resten av de socialistiska länderna har visat och där arbetslöshet var ett okänt ord för folken.

Vi uppmanar arbetarklassen och de folkliga sektorerna att beslutsamt kämpa för att försvara sina arbetsrättsliga och sociala rättigheter och att med största insats skydda de arbetslösa arbetarna. I varje land är våra kommunistiska partier närvarande i kampens främsta led för omedelbara åtgärder för skyddet av och lättnader för de arbetslösa arbetarna. Samtidigt bekräftar vi att under kapitalismen är ingen rättighet garanterad och att det är nödvändigt att sammanlänka kampen för att försvara rätten till arbete med kampen för byggandet av arbetarnas och folkets makt som kommer att möjliggöra ett definitivt slut på arbetslöshetens gissel.

Översättning av
Charlie Paulsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.