Multiresistenta bakterier ökar kraftigt visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten

VETENSKAP Folkhälsomyndighetens statistik visar på en ökande mängd fall av de multiresistenta ESBLcarba-bakterierna, från 137 registrerade…

Antibiotikaresistenta bakterier har upptäckts på Antarktis

KLIMAT Forskare har upptäckt extremt motståndskraftiga bakterier som klarar både antiobiotika och desinfektionsmedel. De finns i…