Livsfarliga antibiotikaresistenta bakterier sprids i Ukraina

UTRIKES Det imperialistiska kriget i Ukraina drabbar befolkningen hårt, och har potential för att sprida förödelse…

Stalin sponsrade forskning som kan rädda oss från antibiotikaresistens

VETENSKAP Vi har alla hört tala som att bakterier blir antibiotikaresistenta, och att antibiotikan därmed inte…

Multiresistenta bakterier ökar kraftigt visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten

VETENSKAP Folkhälsomyndighetens statistik visar på en ökande mängd fall av de multiresistenta ESBLcarba-bakterierna, från 137 registrerade…

Antibiotikaresistenta bakterier har upptäckts på Antarktis

KLIMAT Forskare har upptäckt extremt motståndskraftiga bakterier som klarar både antiobiotika och desinfektionsmedel. De finns i…