Den politiska situationen i Sverige efter valet

Några dagar efter riksdagsvalet är läget fortfarande oklart, speciellt för vårt eget partis räkning, eftersom rösträkningen…

Kommunisternas valsajt

Sveriges Kommunistiska Parti har sedan tidigare lanserat sin valsajt. På webbsidan kan man bland annat ta…

Intervju med Henrik Gustavsson, första namn på kommunvalslistan i Uppsala för SKP

Sveriges Kommunistiska Parti ställer upp i kommunvalet i Uppsala för första gången, och första namn på…

Referat från demonstrationen Aurora 17 (video)

I Göteborg demonstrerade i helgen tusentals människor mot NATO-ländernas militära närvaro i Sverige. I demonstrationen deltog…

Nittonsjutton – Partiet

Ny låt till stöd för Sveriges Kommunistiska Parti! Musik speglar alltid samhället i varje given tid.…

Ledare: NATO och Sverige

LEDARE (6/2017). Den militära alliansen North Atlantic Treaty Organization (NATO), vars främsta uppgift är att agera…

SKP:s 37:e kongress genomförd

Den 26-28:e maj genomfördes partiets 37:e kongress. Hela kongressen präglades av livliga diskussioner och god kamratskap.…

Sörensen ny partiordförande i SKP

På SKP:s 37:e kongress togs beslut att utöka antalet ledamöter i partistyrelsen från 9 till 12.…

Lyft för SKP Malmö

I höstas nåddes vi i SKP Malmö av beskedet att det kommunala fastighetsbolaget MKB avser att…

Det kommunistiska partiet återupprättades 1977

Det har gått 40 år sedan det kommunistiska partiet återupprättades efter år av politisk förflackning i…