Socialismen är svaret på kriget i Ukraina!

KRÖNIKA Om Ukraina var socialistiskt och blev invaderat av ett imperialistiskt land, vad skulle arbetarmaktens representanter…

SKP:s bidrag vid EKI-konferens i samband med 100-årsdagen av Sovjets grundande

TEORI & HISTORIA, PARTIET I december 2022 anordnade det Europeiska Kommunistiska Intiativet, EKI,  en digital konferens…

Vad hände under en vecka som den här i historien?

HISTORIA Är vi medvetna om vad av dagens skeenden som kommer att hamna i historieböckerna, och…