Skogsbolaget SCA vill skövla skyddsvärda områden

MILJÖ Skogsbolaget SCA har anmält skogsområden i Jämtland och Västernorrland med höga naturvärden för avverkning och…

Återställa våtmarker – en klimatsmart lösning som aldrig blir av

KLIMAT Sedan 1700-talet har en femtedel av jordens våtmarker försvunnit, enligt en stor kartläggning av internationella…