Skogsbolaget SCA vill skövla skyddsvärda områden

MILJÖ Skogsbolaget SCA har anmält skogsområden i Jämtland och Västernorrland med höga naturvärden för avverkning och hotar att kalhugga dem, rapporterar Supermiljöbloggen.

Varje är anordnar Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen en ideell inventeringsvecka, kallad Forskningsresan, där arterna i skogen kartläggs, och år 2023 gjorde man över ettusen fynd av signalarter och rödlistade arter i fyra skogsområden i Jämtland och Västernorrland under den här inventeringen. Områdena är inte skyddade trots att de har höga naturvärden, och ett av dem är redan nu avverkningsanmält. Skydda Skogen kräver att de endera ska bli naturreservat eller på annat sätt skyddas formellt.

Forskningsresan 2022 ägde rum vid Vargtjärn i Ånge kommun, Västernorrland. Här visade inventeringen at det fanns 38 arter som löper risk att dö ut i Sverige i ett område som SCA hade avverkningsanmält. Senare drog bolaget tillbaka anmälningarna efter protester, men nu har delar av området anmälts igen.

Miljörörelsen påpekar även att det klimatskadliga skogsbruket som SCA bedriver i övrigt påverkar både den biologiska mångfalden och rennäringen negativt.  Forskning från 2021 visar att skogsindustrin släpper ut mest koldioxid av Sveriges industrier med cirka 80 miljoner ton varje år. Från industrins håll menar man att utsläppen kompenseras i och med att nya träd planteras, som i sinom tid ska binda koldioxid. Därför har man ett undantag som gör att siffrorna inte finns med i Sveriges officiella utsläppsstatistik

Tyvärr är det dock så att det tar decennier för de nyplanterade träden att växa till sig så mycket att de kan kompensera för utsläpp som gjordes vid avverkningen, och kalhyggena fortsätter dessutom att släppa ut koldioxid från den upprivna marken en lång tid efter avverkningen.

”Vi protesterar mot SCA:s klimatskadliga avverkningsmetoder tillika dess systematiska avverkningar av oersättliga skogar med höga naturvärden”,  står det i ett pressmeddelande från Skydda Skogen

Våra skogar är mer än råvarulager för kapitalet och måste värnas – de är kolsänkor, luftrenare, platser för avkoppling och ro för människan, och delar av kulturlandskapet som inte får slaktas för profit.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.