Sveriges Kommunistiska Partis tal till det 23:e Internationella mötet

PARTIET Med den klyfta som råder inom den kommunistiska rörelsen gällande synen på imperialismen, en klyfta…