Mot den reaktionära utbildningspolitiken!

Europeiska Kommunistiska Initiativet har antagit ett uttalande om utbildningspolitiken där man ger uttryck för sitt ställningstagande…

Ungdomar mobiliserar mot en skola som krossar dem istället för att utbilda dem

Studerande ungdomar från flera skolor i Aten och Pireus anordnade en dynamisk marsch i Atens centrala…

Danmark: Nedskärningar på utbildningsområdet

Fyrtiotusen utbildningssökande i Köpenhamn och Århus demonstrerade nyligen mot högeregeringens varslade nedskärningar på 8,7 miljarder danska…