Mot den reaktionära utbildningspolitiken!

Europeiska Kommunistiska Initiativet har antagit ett uttalande om utbildningspolitiken där man ger uttryck för sitt ställningstagande mot de reaktionära reformer som stöds av EU, och som innebär att de borgerliga regeringarna förstärker näringslivets medverkan och intervention på alla utbildningsnivåer.

Uttalandets fulla text lyder som följer:
Europeiska Kommunistiska Initiativet, som samlar 29 kommunist- och arbetarpartier i sina led,vill belysa utbildningsfrågan som är av avgörande betydelse för skolungdomar och universitetsstudenter, föräldrar, lärare och folket i sin helhet. Utbildning ska vara en rättighet och inte ett privilegium för ett fåtal. I praktiken har utbildningssystemet under kapitalismen visat att det inte tillhandahåller verklig utbildning och att det är väldigt dyrt. Utbildningssystemet återspeglar och befäster den dominerande samhällsideologin som det är baserat på.

Utbildningssystemets uppdrag under kapitalismen är att ideologiskt förbereda morgondagens arbetare, så att de assimileras in i det exploaterande systemet vid en tidig ålder och blir anpassade till monopolens strävanden efter profit. I det kapitalistiska samhället är utbildningssystem viktiga redskap för att stöda det klassbaserade samhället. De tjänar den styrande kapitalistklassens intressen, och är utformade för att upprätthålla exploateringen.

De reaktionära reformer som förordas av EU och de borgerliga regeringarna förstärker näringslivets medverkan och intervention på alla utbildningsnivåer. Statens utgifter reduceras, kommersialiseringen av utbildningssystemet blomstrar, och både innehåll och forskningsresultat kontrolleras av dessa krafter. Vetenskapsfientliga och till och med förmörkande teorier om naturen och samhället, som försöket att diskreditera och dölja evolutionsteorin, att återigen låta ojämlika förhållanden mellan män och kvinnor dominera utbildningssystemet, fragmentisering av kunskap och ”färdigheter” hejdar alla det kritiska tänkandets och den vetenskapliga förståelsens utveckling. Den samlade erfarenheten understryker det faktum att det finns en plan med målet att tvinga in och göra övertygade EU- och Nato-anhängare av barnen i arbetarklassen och folket. Det sker genom utvalda program och finansiering av lektioner, projekt, resor som propagerar för kapitalets och dess organisationers ”värden”. I varje land betalar arbetarklassen och de breda folkskiktens familjer priset för de allvarliga konsekvenserna som följer av den folkfientliga politiska linje som förs av de borgerliga regeringarna. Bristen på lärare och infrastruktur fortsätter och intensifieras. Kapitalismens utbildningssystem har en djup klasskaraktär och har som mål att producera lydiga arbetare som inte utmanar utsugningssystemet. Antikommunismens gift används i många läromedel. Socialismen och den kommunistiska rörelsens historia förvrängs och baktalas, precis som arbetarrörelsens historia och strider. Det görs oärliga och historiskt felaktiga försök att jämställa kommunismen med fascismens monster. I år högtidlighåller vi hundraårsjubileet av den stora Oktoberrevolutionen, som förde fram en överlägsen samhällsorganisation, socialismen, som avskaffade exploateringen av mänskligheten.

Det radikala utrotandet av analfabetismens fruktansvärda arv, säkrandet av en offentlig och gratis utbildning med hög kvalitet för alla, utvecklingen av pedagogisk teori och praktik och utrotandet av arbetslösheten är bland socialismens stora bedrifter. Problem som är relaterade till utbildningssystemets infrastruktur, måltidsservering, studentbostäder etc. förblir olösta under kapitalismen, men löstes under socialismen.

Europeiska Kommunistiska Initiativet betonar behovet av att stärka kampen mot de reaktionära förändringar som främjas av imperialismens centra och de borgerliga regeringarna, mot utbildningens kroniska underfinansiering, mot historieförfalskningen och mot stödet för vetenskapsfientliga teorier i skolorna.

Vi uppmanar skolelever och studenter på universitet och högskolor, deras föräldrar och lärare och arbetarrörelsen att kämpa bredvid kommunisterna för att intensifiera kampen för barnens rätt till verklig utbildning i linje med vår tids krav, så att utbildning blir ett medel för att förbättra mänsklighetens liv, och inte ett redskap och verktyg för att bevara och föreviga den kapitalistiska exploateringen och borgarklassens profitsträvanden.

Europeiska Kommunistiska Initiativets sekretariat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.