Offentligt möte: Hur bekämpar vi imperialismen?

I anslutning till demonstrationen mot Aurora 17 i Göteborg den 16:e september hölls ett välbesökt möte i Scandic Rubinen, arrangerat av Sveriges Kommunistiska Parti. Mötet handlade om hur imperialismen bekämpas på bästa sätt och vilket alternativ till imperialismen som kommunisterna håller fram. Inledningar hölls av kommunistiska representanter från olika länder och följdes av frågor från åhörarna.

Först ut var SKP:s ordförande Andreas Sörensen som presenterade partiets nya strategi där sökandet efter folkfronter får stå tillbaka för klassbaserade allianser. Sörensen framhöll imperialismen som ett system snarare än en praktik, och menade att imperialism måste betraktas som synonymt med den utvecklade och moderna kapitalismen. Ingen gemensam grund eller minimiprogram kan därför upprättas med kapitalistiska och opportunistiska krafter som söker bevara imperialismen som system och bara lindra vissa av dess symptom. Sörensen nämnde även den svenska imperialismen och dess intressen i till exempel Baltikum.

Därefter tog Arne Cheller, ordförande för Kommunistiskt Parti i Danmark (KPiD), ordet. Även Cheller underströk imperialismens karaktär som kapitalismens högsta stadium. Han beskrev den antimonopolistiska strategin som hans parti följer, där största möjliga bredd eftersöks i kampen mot imperialismen. Runa Evensen, ordförande för Norges Kommunistiska Parti (NKP), delade med sig av de erfarenheter som hennes parti gjort de senaste åren, i den norska fredsrörelsen. Evensen tog upp svårigheter i den antiimperialistiska kampen, till exempel det faktum att en majoritet av den norska befolkningen ställer sig positiva till Norges NATO-medlemskap.Sist ut var Panos Apergis, ordförande för Greklands Kommunistiska Parti (KKE) i Skandinavien, som höll sitt anförande på danska. Apergis talade om hur de imperialistiska motsättningarna i omvärlden ständigt ökar och hur de tar sig allt kraftfullare uttryck genom krig och konflikter. Han varnade för att ta ställning för olika sammanslutningar av monopol och markerade vikten av att bekämpa imperialismen i sin helhet, som ett system och inte som enskilda aktörer.

Tiden var alltför knapp för alla frågor som väntade på att bli ställda. Den fråga som väckte hetast debatt handlade om de fyra partiernas olika syn vad gäller valet mellan folkfrontstaktik och klassbaserade allianser, där KPiD och NKP föredrog det förra och SKP och KKE det senare. Andra frågor handlade om Europeiska Kommunistiska Initiativet som de fyra partierna är medlemmar i. Här var partiordförandena eniga om att Initiativet kommer att bli ett allt viktigare forum för erfarenhetsutbyte, solidaritet och gemensam kamp mellan Europas kommunistiska partier. Mötet avslutades med offentliggörandet av Nittonsjuttons låt ”Paritet” som tillägnas SKP.

Efter mötet fick Riktpunkt tillfälle att ställa några allmänna frågor till NKP:s Runa Evensen och Panos Apergis från KKE.

Vad tycker ni om dagen?
Runa: Det har varit en fantastisk dag. SKP har ordnat ett bra arrangemang med såväl internationella, som nationella kontakter och utbyten. Ett gott umgänge med kamrater.

Panos: Ja, jag håller med. Demonstrationen var välordnad och stark. Det var positivt med alla unga personer i SKP:s block.  Seminariet här på hotellet har också varit bra. Vi kunde blanda teori med dagsaktuell politik. Men det finns mer att säga och diskutera …!

Runa, hur ser man på NATO i Norge? Finns det ett motstånd?
Knappast! 76 % av norrmännen stödjer NATO. Man ser det som ”vårt försvar”. Det finns många fredsrörelser i Norge och vi (kommunister) måste jobba mycket mer för att bearbeta dom …

Vad säger du, Panos?
I Grekland är det också vanligt med aktiva fredsrörelser. Men man har inte bara fokus på NATO utan även på imperialismens allmänna förgörande krafter. Krig är en ständigt närvarande risk för oss i Grekland. Vi har Turkiet vid vår gräns och turkarna respekterar knappast gränsdragningen. De är med i NATO, men NATO är passiva mot Turkiets provokationer. NATO är absolut inte någon garanti för fred!

Vad vill ni hälsa kamraterna i Sverige?
Runa: Fortsätt att rekrytera unga medlemmar! Satsa på att ordna seminarier och paneldiskussioner som i dag.

Panos: Arbetarklassen måste förstå vem fienden är! De svenska imperialisterna kommer att bli allt mer aktiva för att kunna dela på kakan i Mellanöstern. Det måste finnas en solidaritet med världens arbetarklass.

Runa: Ni måste komma till oss i Norge och demonstrera med oss. Låt oss prata mer om det …

Redaktionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.