Vi grekiska invandrare stödjer och röstar på Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

Den 9:e september 2018 hålls tredubbla val i Sverige (riksdag, landsting, kommun).

KKE:s skandinaviska distriktsorganisation kallar er att stödja Sveriges Kommunistiska Parti vid valurnan med huvudsakligt syfte att klasskampen ska börja stärkas och att det socialistiska och kommunistiska perspektivet synliggörs för det svenska folket.

Kapitalets, regeringarnas och den EU:s och alla de borgerliga partiernas frontalangrepp fortsätter i alla länder, givet svårigheterna att överkomma den kapitalistiska ekonomiska krisen. En enhetlig hård folkfientlig politik genomdrivs oavsett om den kallas ”memorandum”, ”reformer” eller ”omstruktureringar”, så att företagskonglomeratens vinster kan återhämta sig. Samtidigt drar krigets moln in över vårt land Grekland, men även här i Sverige har nyligen en debatt inletts av den svenska regeringen och de andra borgerliga riksdagspartierna om ”förberedelse och vaksamhet” hos det svenska folket i händelse av kris eller krig!

Karakteristiskt för detta är informationsbladet som skickades till 4 500 000 hushåll i hela Sverige och som ”varnar och informerar” det svenska folket vad det bör göra i händelse av en yttre attack vad gäller praktiska saker som införskaffande av föda, uppsökande av skyddsrum o.s.v.

Det ultimata målet för de borgerliga regeringarna i Sverige, så som det också uttrycks av delar av den borgerliga klassen och de övriga borgerliga partierna, är Sveriges deltagande i NATO ”för landets säkerhet”. AURORA-övningen som genomfördes i Sverige föregående september, den största som genomförts i sitt slag med deltagande från flera andra imperialistiska länder som till hör NATO, var inte en tillfällighet.

I Sverige såsom i Grekland, deltar olika partier i valen som identifierar sig själva som vänster, som progressiva, som höger, mitten eller miljövänliga. I sina program hävdar de att de bryr sig om de arbetande och deras problem. Alla talar de om tillväxt, stundande bättre dagar, bättre hälsovård, skolor och omsorg, om en lösning på bostadsproblematiken o.s.v.

ALLA ANDRA PARTIER HAR EN SAK GEMENSAM

Alla riksdagspartier, oavsett hur de identifierar sig, regerar redan, antingen i riksdagen eller på lokal nivå (landsting och kommuner) och resultatet är att de arbetandes situation blivit sämre. Tillväxten är till för kapitalet och dess vinster, medan situationen försämras i skolan, i hälsovården, privatiseringarna fortsätter inom en rad områden av strategisk vikt, järnvägar, hamnar o.s.v. med de grekiska invandrarna som fortfarande kommer till Sverige får titta genom kikare efter ett hus att bo i.

Bara där det finns krafter i klassmedveten riktning finns reaktion mot allt detta.

Och i varje reaktion som skett mot inskränkningen i strejkrätten, i höjningen av pensionsåldern (eller hamnarbetarnas strejk, städarna i Stockholms tunnelbana o.s.v.), står Sveriges kommunister i främsta ledet.

Arbetsgivarna har tillsammans med sina politiska representanter och de arbetsgivarvänliga socialdemokratiska facken har kommit överens om att sänka pensionerna, att höja pensionsåldern, att inskränka på strejkrätten och att sparka hundratals arbetare från sina arbetsplatser. De söker och lyckas skapa en miljö där inget rör sig. Inte ens arbetsgivarnas brott begångna på vinsternas altare, de så kallade ”arbetsplatsolyckorna” med 55 döda arbetare 2017 och fram till nu 16 döda 2018, talar någon om. Kapitalisternas vinster är heliga och ska inte ifrågasättas av någon.

I valet finns emellertid ett alternativ, Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) som är partiet som kämpar stadigt emot kapitalet, EU och NATO och den politik som kapitalets partier betjänar (oavsett om de kallas ”borgerliga” eller ”socialistiska”), då de precis som i Grekland genomför liknande politik.

SKP är ett litet parti, men ett partis politik identifieras utifrån om det stödjer de arbetandes, ungdomarnas, kvinnornas och de självständigt verksamma rättigheter och behov. Det bestäms inte av huruvida det är stort eller litet, utan av vilka politiska ställningstaganden det tar och vilken aktion det vidtar för att stödja folket.

SKP står med alla sina krafter vid arbetarklassens sida, bredvid de självförsörjande och ungdomen, bredvid de arbetslösa och de uppsagda, bredvid pensionärerna. SKP tror på folkets egen kraft och kämpar för att folket ska bli protagonister i utvecklingen. Det är det enda partiet som visar vägen mot hur arbetslösheten, fattigdomen, osäkerheten, miljöförstöringen, kommersialiseringen av hälsovården och skolan slutligen ska förgöras.

SKP föreslår en annan väg till tillväxt för folket, där de stora och koncentrerade produktionsmedlen kommer vara folklig egendom, där det kommer att finnas central planering och programmering. SKP sprider inte illusioner att det existerande politiska systemet är möjligt att göra humant för folket.

Olika ”välvilliga” människor men även personer som tycker att något måste förändras, lyfter farhågor om att en röst på SKP går förlorad.

Förlorad är den röst som går till vilket annat parti som helst, eftersom på dagen efter valet så kommer alla andra partier stå på motsatt sida till arbetarklassen och de kommer på det ena eller andra sättet att stärka kapitalet till nackdel för folket. Och såklart, invandrarna (bland dem även grekerna) kommer att betala ett ännu större pris.

Det är tid att ta ett steg framåt.

Vi röstar alltså på SKP, även om vi inte håller med om all partiets politik.

I slutändan är vi arbetande, gamla och unga som emigrerade till ett annat land på grund av alla de borgerliga regeringar som gjorde oss till migranter. Såsom i Grekland så även i Sverige, har vi inget att vinna på att rösta på samma partier som industriägarna, båtägarna, storhandlarna och bankirerna.

VI RÖSTAR PÅ SKP SÅ ATT DET BLIR STARKARE, SÅ ATT FOLKET SKA BLI STARKARE.

Politiken som dominerar propagerar för att vi ska sitta stilla, att rösta på och stödja partier som är ”seriösa”, partier som vill ha ”investeringar och tillväxt”, som är ”moderna” och som använder antikommunism, hot, skrämsel, uteslutningar och diskriminering för att kommunisternas röst i Sverige inte ska få höras någonstans.

SKP tillåts inte presentera sina ställningstaganden i massmedia, SKP har inte rätt att ha valsedlar utdelade i alla vallokaler. På alla sätt försöker de alltså se till att borgarklassens makt inte ens ifrågasätts. Detta är den borgerliga demokratin, eller med andra ord kapitalets diktatur också här i Sverige.

KKE stödjer Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) och kallar alla greker och alla som arbetar i Sverige, oavsett nationalitet

ATT STÖTTA, ATT RÖSTA PÅ SKP DEN 9:E SEPTEMBER

De grekiska invandrade arbetarna, små och medelstora självständigt verksamma, arbetslösa, ungdomar, vi har kraften att höja våra röster och att stärka vår aktivitet på arbetsplatser, i facken och i kvarteren.

Den tid som är kvar fram till valet ska vi återge Sveriges Kommunistiska Partis (SKP) röst.

Vi ska hjälpa med alla våra krafter i SKP:s valarbete.

Oavsett resultat i valet, ska vi fortsätta försöka påverka den kritiska utvecklingen som vi upplever, med utgångspunkt i principen som betonar att vi, de grekiska invandrarna, arbetare, kvinnor och ungdom, har samma intresse som svenskarna och som de andra invandrarna som lever i Sverige och vi har gemensamt intresse i att utkämpa slaget samordnat, inuti den lokala arbetar- och folkrörelsen, för att stärka inriktningen mot klasskamp.

Vi kallar er att tillsammans förändra maktbalansen ÖVERALLT, även genom valet, så att vi kan åsidosätta de andra krafterna, som på det ena eller andra sättet applåderar den dominerande och regerande politiken.

Slösa inte bort din röst, stärk kommunisterna!

Rösta på Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

De grekiska invandrare som har svenskt medborgarskap kan rösta i alla tre val medan de som inte är svenska medborgare bara kan rösta i landstingsvalet och kommunvalet.

KKE:s skandinaviska distriktsorganisation

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.