Europeiska Kommunistiska Initiativet uttrycker sin solidaritet med folken i forna Folkrepubliken Jugoslavien i samband med 20-årsminnet av NATOs imperialistiska aggression

I mars antog Europeiska Kommunistiska Initiativet följande uttalande om den 20 år gamla NATO-aggressionen mot det forna Jugoslavien:

20 år har gått sedan NATO påbörjade sin aggression mot Federativa Republiken Jugoslavien, när minst 2 500 civila miste sina liv och mer än 12 500 människor skadades under 78 dagars bombningar. De materiella skadorna uppgick till en kostnad av mer än 100 miljarder dollar, miljön kontaminerades med uranrester och andra icke-konventionella och förbjudna vapen, civil egendom och infrastruktur förstördes. Kvinnor, barn, äldre, mödrar med sina nyfödda barn, patienter på sjukhus, folk i flyktingkolonner, bönder på fälten, buss- och tågpassagerare, arbetare inom industri och servicesektorn samt journalister, alla föll de offer för NATOs terror. Än idag har ingen hållits ansvarig eller ställts inför rätta för dessa allvarliga brott, men USAs, NATOs och EUs imperialism bär ansvaret.

NATOs aggression mot Folkrepubliken Jugoslavien var en imperialistisk attack. Historiska erfarenheter lär oss att borgarklassen och de imperialistiska allianserna utnyttjar existerande minoritetskonflikter och/eller skapar sådana för att dela folken så att de kan använda sin strategi som går ut på att söndra och härska. NATOs offensiv bröt mot alla internationella lagar, som imperialisterna använder för att tjäna sina egna syften, precis som de använder mänskliga rättigheter för att rättfärdiga sina interventioner mot folken. NATOs krig, som utkämpades i de mänskliga rättigheternas namn inbegrep krigsbrott och mördade civila. Jugoslavien tjänade som ett experimentlaboratorium för de interventioner som följde i Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien.

Bildandet av Nordatlantiska avtalsorganisationen (NATO) den 4:e april 1949, som ett samarbete mellan USA och europeiska kapitalistländer, innebar skapandet av imperialismens väpnade gren, med syfte att försvara det exploaterande systemet, förhindra revolutionära omvälvningar i Europa samt attackera Sovjetunionen och de andra socialistiska länderna i Östeuropa. Från början var NATO ett starkt och aggressivt politiskt och militärt block och en stark fästning i det kalla krigets värld. NATO förespråkade en massiv rustning och bär ansvar för uppbyggnaden av en otrolig arsenal av krigs- och massförstörelsevapen. Trots kontrarevolutionen som ledde till Sovjetunionens sönderfall och upplösningen av Warszawapakten (som bildades 1954 som ett svar på NATOs aggression) byggde NATO upp sin styrka och utökade sin omfattning istället för att upplösas.

Partierna inom det Europeiska Kommunistiska Initiativet måste stärka kampen mot imperialistiska krig, mot NATO och alla andra imperialistiska allianser. Låt oss stärka kampen mot de imperialistiska krigen, NATO och alla andra imperialistallianser! Gör slut på exploateringssystemet som skapar krig, kriser och flyktingströmmar! Länge leve socialismen!

Europeiska Kommunistiska Initiativets sekretariat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.