Profiten styr energiproduktionen – Parisavtalet ignoreras

20 november släppte FN:s mil­jöpro­gram UNEP tillsammans med ledande forsk­nings­in­sti­tut en rapport om hur det går med miljölöftena i Pa­ris­av­ta­let. Det ser dystert ut – uppvärmningen ska stanna vid 1,5 grader, men den planerade pro­duk­tio­nen av fos­si­lener­gi missar Pa­ris­av­ta­lets be­gräns­ning med 120 procent.

Man vill alltså utvinna mer än dubbelt så mycket som man borde, och särskilt alarmerande är planerna för energiutvinning från kol, som ökar mest av allt.

Kapitalet fortsätter att investera i och bygga infrastruktur som kräver fossila bränslen, och det finns fortfarande enorma vinster att göra inom den fossila branschen, även om världens största of­fent­li­ga långivare, Eu­ro­pe­is­ka in­ve­ste­rings­ban­ken EIB, beslutat att sluta satsa pengar i fossila ener­gi­pro­jekt från 2021.

Rapporten har ana­ly­se­rat kli­mat­löf­ten och planerad ­pro­duk­tion av fossila bränslen för en grupp stora pro­du­cent­län­der där bland annat Norge, Kina, USA och Ryssland ingår. Gemensamt för alla stora producenter är att deras fos­sil­pla­ner struntar i löftena de gav i Paris 2015.

– Vi behöver fokusera mycket mer på fossila bränslen. Världens ener­gi­till­gång­ar fort­sät­ter domineras av kol, olja och gas, vilket driver utsläppen till nivåer som är så långt från kli­mat­må­len man kan komma, säger UNEP:s ord­fö­ran­de Inger Andersen.

Riktigt hur detta ska gå till i den vinstdrivande kapitalistiska ekonomin förtäljer dock inte rapporten… men kanske är det rentav dags att skåpa ut kapitalismen tillsammans med kolkraften?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.