Kommunisternas uppgifter i krisen

LEDARE (3/2020). 1813, 1819, 1825, 1837, 1847, 1857, 1866, 1873, 1901, 1907, 1920, 1929, 1970, 1979, 1983, 1990, 2001 och 2008.

I runda slängar var tionde år sedan kapitalismens inträde inträffar det. 2020 hann knappt börja innan även detta årtal får läggas till listan över de kriser som kapitalismen går in i. Ett överskott har producerats och köpkraften saknas. Människor tvingas lämna sina arbeten. Människor tvingas lämna sina hem. Den kris vi nu går in i kommer inte att innebära något undantag. Coronaviruset som i skrivande stund skördat 10 000- tals människoliv används denna gång som täckmantel. 2008 skylldes krisen på giriga banker och direktörer – om dessa talas det tyst nu för att det denna gång finns en annan förevändning. Viruset spridning kom därför mycket lägligt för kapitalismen som redan före utbrottet signalerade alla tecken på en väg in i krisen.Nu står samhällena inför en hård prövning för att bekämpa symptomen av detta virus. För folket som nås av krisen och viruset väntar en hemsk tid. I detta läge måste kommunisterna sikta rätt.

Bland riksdagens partier, från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna och allt där emellan talas det om att lägga partipolitiken åt sidan och att man gemensamt ska fokusera på att lindra verkningarna av Coronaviruset. Här definieras omedelbart en av kommunisternas främsta uppgifter i den pandemi som nu råder. Vi behöver avslöja läget och inte låta riksdagens partier, som är överens om tystnaden kring de ständigt återkommande kriserna som är systemets obotliga syndrom, få tolkningsföreträde av vad som nu sker. Att de är sams är inget märkvädrigt, tillsammans med övriga administratörer av systemet världen runt upprätthåller de ett samhälle som sedan den förra krisen 2008 fått katastrofala följder för jordens befolkning.

Oxfam fastslog i sin rapport från januari i år bland annat följande:

Sedan finanskrisen 2008 har antalet miljardärer dubblerats. Tillsammans gör sig dessa 2000 personer en förmögenhet på 23 miljarder kronor om dagen i ren vinst. Bara summan som de undanhåller för skattemyndigheterna för att slippa skatter beräknas vara 70 tusen miljarder. Tittar man dessutom på de enorma vinster storföretagen gjort inom samma period, så ter sig allt prat om att pengarna saknas som löjligt. Samtidigt avled 10 000 människor om dagen under förra året till följd av bristande sjukvård, innan nuvarande pandemi kom igång. Siffran lär så klart vara högre nästa år.

Politikerna har med olika förevändningar direkt eller indirekt accepterat nedskärningar för det arbetande folket. Senast i höstas varslade Karolinska i Stockholm 250 läkare och 350 undersköterskor om uppsägning; samma sjukhus som nu får ställa in all övrig vård för att överhuvudtaget kunna ta mot patienter.

Under de senaste åren har all personal inom välfärden gått på knäna och fenomenet blir allt vanligare i snart alla branscher. Utbrändhetssyndromen har ökat lavinartat. Nu hyllas välfärdens arbetare som hjältar av samma politiker som genomfört nedskärningarna med förevändningarna att pengarna inte räcker. I samma veva klarar man över en natt att få fram 800 miljarder kronor i Sverige för att rädda de svenska storföretagen. Allt detta vittnar om det motsägelsefulla i samhället. Det som är bra för kapitalisterna är dåligt för folket, det som är bra för folket är dåligt för kapitalisterna. Vems sida staten och dess politiker tar är tydligt.

Den ekonomiska kris vi nu går in i spås av experterna bli den värsta sen 1930-talets stora depression. Då ”räddades” ekonomin av den stora rustning som skedde inför andra världskriget. Följden blev att 60 miljoner människor fick sätta livet till för att säkra kapitalismens fortsatta existens. Världens rop om aldrig mera krig har fallit i glömska. Kapitalismens militaristiska natur gör sig återigen påmind. Försvarsmaktens övning Aurora20 som ska bli den största militärövningen på årtionden på svensk mark planeras i skrivande stund enligt den ursprungliga planen. Utländska trupper kommer till Sverige för att öva bland annat anfall och stöd från tredje part. Övningen beräknas kosta 660 miljoner kronor.

För kommunisterna gäller det i nuvarande läge att intensifiera kampen för ett samhälle som är motsatsen till det nuvarande. I det samhälle vi lever i nu, går vinsterna för produktionen till de privata men förlusterna ska täckas av folket. Med ett annat system, det socialistiska, ageras det tvärtom. Vinsterna tillfaller folket. Med ett socialistiskt system slipper vi de ekonomiska kriserna. Med ett socialistiskt system, där planeringen sker centralt för folkets bästa, undviks vårdkaos av det slag som det vi nu bevittnar. Att framhålla detta är vår uppgift i krisen. SKP har tagit ett uttalande som publiceras här i Riktpunkt.

Omedelbara åtgärder för att lindra folkets lidande under krisen presenteras. Åtgärderna skiljer sig åt från övriga partiers av den enkla anledningen att vi ser lösningen ur folkets och inte storföretagarnas perspektiv. Vi är inte bundna av systemet, vi är bundna till att omkullkasta det och upprätta ett annat, för det arbetande folkets bästa. Lyckas vi inte har vi än hårdare nedskärningar att vänta. De redan låga pensionerna som är knutna till den fallande börsen kommer fortsätta sänkas. Krigen kommer att bli allt vanligare inslag, söner och döttrar kommer sändas till fronterna för att gå i döden för storföretagens fortsatta expansion.

Att framhålla nödvändigheten av ett annat samhälle är högaktuellt. Men det finns också andra små, icke så krävande insatser som flertalet av oss måste ägna oss åt. Äldre och personer i riskgrupper drabbas hårdare av viruset än andra. Att kommunisterna hjälper sina grannar i farozonen är en självklarhet. Den praktiska solidariteten i det vardagliga är något som fått stor spridning i samhället. Den vittnar om solidariteten mellan människor. Detta är som i alla tider ett naturligt inslag för kommunisterna. Har du ännu inte satt upp en lapp i entrén med ditt telefonnummer dit grannarna kan ringa för att be om hjälp, gör det nu.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.