Ungkommunister världen över om coronavirus-pandemin

Uttalande från kommunistiska ungdomsorganisationer om coronavirus-pandemin. Hittills har 54 kommunistiska ungdomsförbund världen över, inklusive Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU), undertecknat uppropet.

Ungdomar i hela världen,

Medan tusentals människor runt om i världen smittas, insjuknar och olyckligtvis också dör till följd av coronavirus-pandemin, är de vanliga människornas, arbetarnas och ungdomens verklighet svår:

 • De allmänna hälsovårdssystemen även i vissa framträdande kapitalistiska länder står blottade, fulla av brister, med en politik som främjar kommersialisering av hälsa och de kapitalistiska profiterna. Hundratusentals människoliv står på spel. Trängande och nödvändiga åtgärder som ännu inre har tagits, måste tas nu.
 • Miljontals arbetare har redan förlorat sina arbeten eller kommer att förlora dem inom den närmaste tiden. Deras löner sänks och deras arbetstider görs flexibla. Inte på grund av coronavirus-pandemin, utan för att kapitalisterna återigen lämpar över bördan på deras axlar.
 • Även de vetenskapliga bemödandena för att utveckla ett vaccin mot coronavirus-pandemin har blivit föremål för hänsynslös konkurrens imperialisterna emellan. Den kapitalistiska produktionens godtycke tillgodoser inte mänsklighetens grundläggande behov

Ungdomar i hela världen,

 • Vi framför vårt djupt kända tack till läkare, sjuksköterskor, personal på sjukhus och vårdinrättningar som tar upp denna kamp där de möter stora svårigheter.
 • Vi uttrycker vår solidaritet med dem som drabbats av coronavirus-pandemin och önskar dem snabb återhämtning från sjukdomen.
 • Vi hälsar de länder som utvecklar solidaritetshandlingar med de mest drabbade länderna, till exempel sändande av skyddsmaterial och hälso- och sjukvårdspersonal från länder som Kina, Kuba och Ryssland, handlingar som står i skarp kontrast till EU:s frånvaro.

Ungdomar i hela världen,

I dessa hårda tider är de kommunistiska ungdomsorganisationerna på plats!

 • Vi kämpar mot coronavirus-pandemin och samtidigt mot orättvisa, men också mot dem som använder sig av viruset för att skapa orättvisor.
 • Vi kämpar mot ett globalt system, kapitalismen, som tvingar arbetare och ungdomar att bära kostnaderna för kapitalismens ekonomiska kris och som nu återigen ber oss att betala. Det bevisas nu återigen att socialismen är nödvändig och behövs i denna tid, eftersom den kan garantera grundläggande behov av vård och förebyggande åtgärder, sjukhus, sjukvårdspersonal, läkemedel, laboratorier och tester och därmed kan tillgodose folkens rättigheter och behov.
 • Vi kämpar mot den folkfientliga politiken som undergräver de betydande vetenskapliga och teknologiska möjligheterna som finns idag och som kan användas till förmån för folkens hälsa, välfärd och fred.

Ungdomen bär masker för att skydda andra och sig själva mot viruset, men vi sänker inte rösten för våra krav! Vi kräver:

 • Alla länders hälsovårdssystem ska förstärkas med statsstöd så att vårdpersonalens insatser stärks nu.
 • De nödvändiga skyddsmedlen måste finnas tillgängliga kostnadsfritt för alla (såsom masker, handskar och alkoholbaserat handdesinfektionsmedel). 
 • Arbetarnas rättigheter måste skyddas. Inga avskedanden eller lönereduktioner. Nej till inskränkningen av demokratiska rättigheter med corona-pandemin som förevändning.
 • Upphäv alla sanktioner och åtgärder för ekonomisk exkludering, som i denna situation är än mera orättvisa och kriminella och gör människornas liv i de länder som de riktar sig mot ännu svårare. Vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda folkens hälsa och liv.
 • Vi motsätter oss imperialistiska interventioner och militärövningar, som t.ex. Natos, och kräver att de offentliga resurserna omfördelas så att de anpassas efter folkens behov, såsom till exempel finansiering av allmän hälsovård och socialförsäkringssystem.

Vi säger det klart och tydligt: Vi kan segra! Ingen ska lämnas ensam – nu är det tid för solidaritet – tillsammans står vi starka!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.