Kommunfullmäktige i Härjedalen avslog SKP:s förslag

INRIKES SKP i Härjedalen lämnade i våras in ett förslag till nytt sysselsättningsprogram för Härjedalens kommun. Förslaget lämnades in som ett medborgarförslag, och i september avslogs förslaget.

I förslaget till kommunfullmäktige skrev SKP bland annat följande:

”Det är uppenbart att kommunen i stället för att satsa på stabila och tillsvidareanställningar för sina anställda i stället valt att satsa på osäkra och riskfyllda projekt. Denna medvetet valda väg har i sin tur medfört att kommunens ekonomi är körd i botten vilket i sin tur har medfört en närmast hysterisk ambition till ett evigt sparande på mindre tjänster till kommunens invånare samt alltid ett försök att höja taxor och avgifter. Allt detta är ideologiskt betingat i en aningslös tilltro till kapitalismens möjligheter. Man vägrar att inse att kapitalismen har ruinerat vår kommun och att kapitalismen som system fungerar som ett omättligt rovdjur.”

Förslaget behandlades av kommunfullmäktige den 28 september. Inför beslutet inbjöd också kommunfullmäktige SKP genom Lars Lundberg att representera och förklara förslaget till nytt sysselsättningsprogram för Härjedalens kommun.

Kommunstyrelsen lämnade följande yttrande till fullmäktige för beslut:

”Fastighetsbolaget Härjegårdar AB är ett helägt kommunalt bolag med en styrelse som är utsedd av kommunfullmäktige i Härjedalens kommun. Vatten och miljöresurs är ett kommunalt bolag som ägs av Härjedalens och Bergs kommuner och styrelsen utses av kommunernas respektive kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har fastställt bolagsordning och ägardirektiv för de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen har uppsikt över bolagen och utser ombud till bolagsstämman. Även om en bolagsstyrelse också har aktiebolagslagen att förhålla sig till, så framgår uppdraget av bolagsordningar och ägardirektiv. På detta sätt anses kommunen ha en stor påverkan på de kommunala bolagen”

Kommunstyrelsen föreslog därför att fullmäktige skulle avslå medborgarförslaget vilket också blev fullmäktiges beslut.

SKP Härjedalen

Läs mer: Nytt sysselsättningsprogram för Härjedalens kommun (Riktpunkt) »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.