Sverige, NATO och invasionen i Ukraina

PARTIET Webbplatsen In Defense of Communism (IDC)  har intervjuat SKP:s ordförande Andreas Sörensen om Sveriges allt mera sannolika NATO-medlemskap och kommunisternas ståndpunkt.  Riktpunkt sammanfattar intervjun nedan.

IDC börjar med att konstatera att den svenska regeringen snart kommer att ansöka om medlemskap i NATO, och är något förvånad över Demoskop-undersökningen som visar att 75 % av Sveriges invånare är för ett medlemskap. Andreas kommenterar detta såhär:

“Sveriges borgarklass har arbetat mycket hårt för att åstadkomma detta resultat, och man har inte tvekat att använda den imperialistiska invasionen av Ukraina som en förevändning. Borgarna har under de senaste åren lyckats få opinionen att svänga i frågan, något som började långt före invasionen. Inom den svenska borgarklassen har det alltid funnits en viss antagonism mot Ryssland, och den används nu, precis som det skedde under det kalla kriget – fast då handlade det om Sovjetunionen och inte om Ryssland.

Det här har åstadkommits genom en närmare militär och politisk samverkan med NATO och NATO-länderna, något som beredde vägen för att svenskarna skulle acceptera att ingå i samarbete med USA och andra NATO-länder. Samtidigt har alla stora media utan uppehåll spridit myter om att den Sveriges säkerhet hänger på ett medlemskap. Det här är en process som pågått under en längre tid och ingenting nytt. Men i och med invasionen ser vi en betydande upptrappning av propagandan och även förberedandet av ett formellt medlemskap.”

Socialdemokratin och NATO

När det gäller den svenska socialdemokratin och hur den påverkar folkets ställningstagande när det gäller NATO säger Andreas:

“Hur Sveriges socialdemokrater ställer sig är avgörande. I motsats till vad som skett i andra länder, så finns socialdemokratin kvar i Sverige idag och spelar fortfarande en viktig roll i bevarandet av den svenska kapitalismen. Socialdemokratin styr fortfarande i stort sett arbetarrörelsen och särskilt fackföreningarna, vilket gör att de kan kontrollera en eventuell opposition inom arbetarklassen. Detta betyder att de har en stark position inom stora delar av arbetarklassen, som fortfarande stöder det socialdemokratiska partiet. Deras stöd till NATO är alltså viktigt.

Man ska också komma ihåg att socialdemokraterna inte tillåter någon opposition i sitt parti. Högt uppsatta politiker har visserligen uttryckt sin tvekan över hur snabbt processen går samt till själva medlemsansökan i NATO. Men utgången är förstås given trots dessa tveksamheter, så att dörren öppnas för vanliga arbetare att fortsätta stöda partiet, fastän de inte håller med om linjen när det gäller NATO. Dessa kritiska röster förvandlas därmed till ett objektivt stöd för partilinjen.”

Var står Sveriges Kommunistiska parti?

IDC frågar också Andreas om SKP:s motstånd mot NATO och hur vi arbetar för att förhindra ett medlemskap, något som SKP:s ordförande beskriver såhär:

“Vi ser NATO som en imperialistisk allians bland andra, även om den just nu är den starkaste. NATO domineras av USA:s borgarklass, men representerar också intressena hos de andra medlemsstaternas borgarklasser. Det är en organisation för kampen mot andra imperialistiska block. Sveriges möjliga medlemskap i denna allians återspeglar hur den svenska kapitalismens stärks gentemot sina konkurrenter – det finns ett behov hos den svenska bourgeoisien att försvara sina utländska investeringar och säkra sina handelsvägar. Ett svenskt medlemskap skulle alltså betyda en ökad insats av svenska soldater och vapen i den svenska borgarklassens kamp mot sin konkurrenter och för de gemensamma intressena hos det imperialistiska NATO-EU-USA-blocket.

Den svenska bourgeoisien är följaktligen redo att ta nästa kvalitativa steg i sin kamp mot sina medtävlare. Vi motsätter oss detta och vi vägrar vara del av en militär allians som är till för förtryck och exploatering av arbetande människor I hela världen. Vi vägrar acceptera att vår egen borgarklass stärks i sin kamp för marknadsandelar och investeringar och vi motsätter oss systemet som sådant – som kommunister kan vi aldrig välja sida i kampen mellan rövare.”

En tanke på “Sverige, NATO och invasionen i Ukraina

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.