Ungdomar och arbetarklass – gemensam kamp!

PARTIET I slutet av mars publicerade det Europeiska Kommunistiska Initiativet ett uttalande på temat ”Hoppet för ungdomen ligger i den gemensamma kampen med arbetarklassen för deras rättigheter och omkullkastandet av det kapitalistiska barbariet”. Vi återger nu uttalandet, där fokus ligger på att den arbetande ungdomen och studenterna inte har intressen som skiljer sig från den arbetande befolkningens intressen i stort. Tillsammans måste vi stå emot försämringar som fått fotfäste under pandemin och kämpa för en bättre värld!

Ungdomen möts idag av ännu ett imperialistiskt krig och kan spela en nyckelroll i folkets kamp mot de imperialistiska krigen och deras orsaker. Under kapitalismen angrips samtidigt både den arbetande och den studerande ungdomen konstant av kapitalet och de borgerliga regeringarna. Oavsett kapitalistisk kris eller återhämtning intensifieras dessa attacker på ungdomens rättigheter till monopolens fördel.

Arbetslöshet och nedskärningar inom utbildningen

Arbetslösheten har ökat kraftigt runt om i Europa. I genomsnitt ligger arbetslösheten för unga (15-24 år) i Europeiska Unionen på omkring 15 % och i vissa europeiska länder överstiger den 30 %. Unga människor får betala priset för kapitalismens kriser och går miste om arbetstillfällen och lärlingsplatser.

Även under åren före pandemin och krisen protesterade från studenter på europeiska universitet upprepade gången mot olika borgerliga regeringars nedskärning i utbildningen. Ett återkommande problem som togs upp var bristen på fungerade infrastruktur på universiteten för att tillmötesgå det ökade antalet studenter, men även den ökande osäkerheten i arbetsförhållandena på europeiska universitet och den konsekventa tillämpningen av en europeisk arbetsmarknad med oacceptabla förhållanden på universiteten. De borgerliga partierna och deras studentföreningar rekommenderade internetströmning av föreläsningarna som en lösning på att det saknades sittplatser och att  föreläsningssalarna var överfulla. Detta hade allvarliga följder för studenter och personal, eftersom för det betydde en ökning av antalet elever per lärare samt en ökad arbetsbörda för personalen. Istället för att skapa nya jobb vid universiteten i linje med vad en ökning av studentantalet kräver, tenderar digitaliseringen av undervisningen att leda till nedskärning av lärarkåren. I kölvattnet av pandemin introducerades strömning av föreläsningar överallt under förevändning av hälsoskydd och universiteten omrustades i enlighet därmed.

Digitaliseringens problem

Elever har också påverkats av lärandets digitalisering. Problem som redan tidigare fanns på skolor på grund av sliten infrastruktur och överfulla klassrum har förvärrats under pandemin. Det ständiga växlandet mellan digitalt lärande och undervisning på plats, såväl som många andra problem, har lett till att många elever har allvarliga kunskapsbrister. Många elever kämpar med koncentrationssvårigheter på grund av det digitala lärandet. Dessutom har antalet barn och ungdomar som drabbats av mental ohälsa ökat kraftigt på grund av de borgerliga regeringarnas hälsopolitik och krishantering. Detta är problemen som ungdomarna lämnats att hantera på egen hand, och än en gång blir det tydligt att ett vårdsystem vars intressen ligger hos monopolen under inga omständigheter har förmåga att möta folkets behov.

Ingen ”generationskonflikt”

De ungas problem är kopplade till arbetarklassens och den allmänna befolkningens problem. Därför kan inte ungdomen på egen hand försvara sig mot kapitalets attacker, utan endast tillsammans med arbetarklassen och den allmänna befolkningen kämpa mot monopolens diktatur. Kommunisterna motsätter sig med kraft den borgerliga propagandan om en ”generationskonflikt”. Det är inte de äldre som lever på bekostnad av de yngre eller tvärtom. Det är kapitalet som lever på bekostnad av undomarna, arbetarklassen och den allmänna befolkningen.

Ungdomarna har inga avvikande intressen från resten av arbetarklassen. Ungdomarna måste också sälja sin arbetskraft till kapitalet. Följaktligen måste arbetarklassens ungdom och den allmänna befolkningen lära sig att bli organiserad och hävda sina intressen inom ramen för arbetarklassens gemensamma intressen. Genom sitt organiserade och disciplinerade tillvägagångssätt, på arbetsplatser, universitet, i skolor och på gatorna, har ungdomarna drivkraften och möjligheten att ge ny kraft åt arbetarklassens kamp för förbättringen av den omedelbara sociala situation, såväl som för ett samhälle fritt från människans exploatering av människan, för socialismen-kommunismen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.