Uttalande från Europeiska Kommunistiska Initiativet på 1:a maj, den internationella arbetarklassens dag

PARTIET  I år lyfter vi fram 1:a maj under svåra förhållanden, mitt i fördjupade motsättningar inom det imperialistiska systemet. Den ständiga eskaleringen mellan världens imperialistiska block har som sitt oundvikliga resultat en fördjupning av konkurrens; eftersom varje monopol måste expandera kommer det så småningom stöta på andra monopol med samma motiv. Den konstanta kampen för profiten är drivkraften bakom den borgerliga politiken och dess regeringar, och påtvingar folket en militarisering och en ökad exploatering. Felet ligger i själva det kapitalistiska systemet.

I år lyfter vi fram 1:a maj för att synliggöra karaktären på det imperialistiska kriget som har drabbat det ukrainska folket, vilket grundar sig i den ryska borgerlighetens kamp för att hävda sina intressen i kampen mot sina konkurrenter, USA, NATO och EU, vilkas tentakler har trängt sig långt in i både Europa och Asien. I denna kamp finns det bara ett offer – arbetarna och folket. Därför stärker vi kampen för våra länders lösgörande från krigets slakt dit borgarklassen och de regeringar som tjänar den drar världens folk.

Vår solidaritet är alltid med folket

Krisen i Ukraina, liksom den tidigare krisen i Kazakhstan, har sina rötter i det tidiga 90-talets kontrarevolution; dess rötter finns i störtandet av socialismen. Denna stora tragedi, som återupplivade kapitalismen i en stor del av världen, krossade det system som tillät en fredlig samexistens av dessa nationer, något som lade grunden för utrotandet av exploatering och nationalism. Med våra egna ögon kan vi nu se vad kapitalismen, som ger upphov till fascismen och nationalismen, kan göra och vilka vidrigheter den är kapabel till. Vår solidaritet är alltid med folket, de utsugna och kämpande.

I år lyfter vi fram 1:a maj i en situation där arbetarnas position i varje land snabbt blir sämre. Priset för energi, bränsle, mat och andra förnödenheter är skyhöga, vilket till slut skapar en omöjlig situation för det arbetande folket. Detta är EU:s och regeringarnas strategi när det gäller den så kallade gröna omställningen som har lett till stigande priser även före kriget under förevändningen om ”miljöskydd”, en strategi som ligger i linje med företagens intressen. De hårda åtgärderna mot arbetarrörelsen, nedmonteringen av kollektivavtalen, expanderingen av flexibelt arbete och distansarbete tjänar också samma intressen.

Vi väljer inte mellan olika sorters utsugning

Vi lyfter fram 1:a maj för att visa den enda vägen fram, för att visa det kapitalistiska-imperialistiska systemets totala bankrutt, ett system som påtvingar världens folk fattigdom istället för välstånd, krig istället för fred.

Vi väljer inte mellan dem som rånar världens folk, vi väljer inte mellan olika sorters utsugning. Vi väljer vår egen framtid och vi kommer att kämpa för den. Vi kommunister går i främsta ledet i kampen för att öka den fackliga organiseringen och omgruppera arbetarrörelsen i kampen för dess moderna rättigheter. Vi inspireras av de strejkande i Chicago som banade väg för att den arbetande klassen att kunna kräva allt som tillhör den och som har stulits från den av en handfull kapitalister.

Vi hedrar och firar 1;a maj i år och vi gör det med en starkare övertygelse än någonsin om att socialismen är den enda framtiden för mänskligheten. Vi hävdar att det endast finns ett möjligt val som folket står inför: socialism eller barbari.

Länge leve 1:a maj!

Länge leve den proletära internationalismen!

Länge leve socialismen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.