Europeiska Kommunistiska Initiativets (EKI) Sekretariats uttalande om NATO-toppmötet

PARTIET UTRIKES Det Europeiska Kommunistiska Initiativets (EKI) sekretariat har uttalat sig om NATO-toppmötet i Madrid och stärkningen av NATO som detta innebär. Riktpunkt återger uttalandet nedan:

Europas folk måste staka ut sin egen kurs för att frigöra sig från imperialistiska planer och sammanslutningar. NATO-toppmötet, som äger rum den 29–30 juni i Madrid, är ett steg mot en ytterligare upptrappning av NATOs aggression mot folken, men också den intensifierade imperialistiska konkurrensen, som för närvarande manifesteras i den imperialistiska militära konflikten i Ukraina.

NATO-toppmötet syftar till att uppdatera NATO-doktrinen, som är ett hot mot folken, och att stärka den aggressiva NATO 2030-strategin. Denna strategi legitimerar Natos snabbinsatsstyrka och tiodubblar den till över 300 000 soldater, med fokus på krigszonen i Östeuropa. Sveriges och Finlands anslutning till NATO har systematiskt stötts i syfte att stärka inringningen av Ryssland. Expansionen av NATOs verksamhet över hela världen främjas antingen i sig själv eller tillsammans med andra länder, där man särskilt siktar in sig på Indien-Stillahavsregionen inom ramen för konkurrensen mellan USA och Kina. Ovanstående planer åtföljs av enorma upprustningsprogram och eskalerade kärnvapenhot medan de borgerliga regeringarna, både liberala och socialdemokratiska, den ena efter den andra tillkännager sin ökade militära inblandning i det imperialistiska kriget i Ukraina, på folkens bekostnad.

Konflikten mellan imperialisterna är första steget i en farlig och oförutsägbar skärpning av deras konfrontation, där värdefulla resurser och inflytandesfärer ligger i centrum, något som folken kommer att betala för på ett flertal olika sätt.

Europas folk kan staka ut sin egen kurs för att frigöra sig från imperialistiska planer; för fred, samarbete, den gemensamma kampen för sina rättigheter och för att befria sig från NATO och EU, i motsättning till det kapitalistiska barbariet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.