Politiska villkor i nytt förslag till mediestöd

INRIKES I slutet av juni presenterades en utredning kring mediestödet, som ges till tidningar och nyhetsförmedlare. Om förslaget antas kommer det att innebära förändringar i stödets fokus men det kommer även att villkoras med stöd till det ”demokratiska styrelseskicket”.

Utredningen Ett hållbart mediestöd för hela landet presenterades och antas de förslag som presenteras kommer det få konsekvenser för hur presstödet ser ut. Enligt utredaren själv kommer fokus riktas om mot lokala nyhetsmedier istället för de stora, rikstäckande tidningarna. 

Politiska villkor

I den nuvarande regleringen kring mediestödet finns inga uttryckliga politiska villkor, utan det finns enbart en syftesförklaring, där mediestödet presenteras som ett sätt att stärka demokratin. I den nya utredningen föreslås dock ett uttryckligt demokrativillkor. Om förslaget går igenom betyder det att varje medieform som får stöd ska ha ”en publicistisk verksamhet som inte står i strid med grunderna för det demokratiska styrelseskicket”.

Rent konkret, så betyder detta bland annat stöd för fria val, ett flerpartisystem och rättssäkerheten. Anledningen till detta formuleras som följer:

Den fortsatta internationella utvecklingen visar att hotet om en medieutveckling som inte understödjer en väl fungerande demokrati utan snarare sätter demokratin under hot kan bli reellt.

Förslaget kommer att innebära en uppstramning av nyhetsförmedlingen och på ett tydligare sätt tvinga in den i en fålla, där inte samma utrymme för kritik finns. Bakgrunden står naturligtvis att finna i skarpare motsättningar inom hela det imperialistiska systemet, som i varje land tvingar borgerligheten att strama upp sitt ideologiska och politiska liv. 

Hur agerar de ”revolutionära” tidningarna?

Det finns ett antal tidningar i Sverige som på ett eller annat sätt kommer att drabbas hårdare av detta – det är de tidningar som på ett eller annat sätt menar sig förespråka en revolutionär omvälvning av samhället. Flera av dessa tidningar får idag presstöd men om förslaget går igenom kommer man att antingen behöva bekänna sig till den borgerliga demokratin eller avstå från medie- och driftstödet. 

Pengarna det rör sig om är heller inte små pengar. Den av tidningarna som får mest driftstöd är Proletären, som 2021 beviljades över 3 miljoner kronor i driftsstöd. Andra tidningar som kommer att beröras är Internationalen (2.2 miljoner), Arbetaren (2.2 miljoner) och Offensiv (2.3 miljoner).

Frågan är i slutändan: kommer man att klara av att bita den hand som föder en?

2 tankar på “Politiska villkor i nytt förslag till mediestöd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.