Av människorna orsakad klimatförändring på bronsåldern

KLIMAT KULTUR På SMHI:s forskningsenhet har man undersökt om det redan före industrialismen förkommit klimatförändringar som orsakats av människan. Man har använt flera klimatsimuleringsmodeller och analysdata av pollenförekomst från olika tidsperioder och resultatet visar att det sannolikt var fallet.

Studien undersöker tiden 2 500 år sedan, under bronsåldern i Europa. Då hade stora skogar huggits ned eftersom jordbruket hade etablerats på allvar, och befolkningen ökade. Mindre skog ledde till ökad volym av koldioxid i atmosfären, samtidigt som det ökande jordbrukets djurhållning skapade utsläpp av metan. Det hela resulterade i en grads varmare temperatur i norra Europa jämfört med några årtusenden tidigare, och ännu litet mer längre söderut  – alltså en klimatförändring.

Bronsålderns människor kunde leva med det (annars hade vi ju inte varit här) men de problem som finns idag är större, och tyvärr fortfarande av samma slag. Även om situationen i Norden och för den delen i Europa inte är helt katastrofal, så är läget globalt ur balans.

Ser man till hela världen lämnar mycket mer kol marken och försvinner ut i atmosfären än vad som binds i växtlighet/grödor och i jorden. Avskogning, dikning av våtmarker och liknande står för en stor andel av de totala utsläppen av växthusgaser till atmosfären. Enbart skogsskövling uppskattas svara för cirka tolv procent av de årliga utsläppen av växthusgaser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.