Luftföroreningar farligt höga vid många förskolor

INRIKES, MILJÖ Sveriges Radios Ekot har genomfört en granskning som visar att hälften av landets förskolor…

Världshaven är fortfarande rekordvarma och kan mista sin klimatreglerande funktion

KLIMAT Yttemperaturen för världshavet fortsätter att visa extrema, stigande värden. Världshavens temperaturvärden samlas sedan 1980-talet in av…

Av människorna orsakad klimatförändring på bronsåldern

KLIMAT KULTUR På SMHI:s forskningsenhet har man undersökt om det redan före industrialismen förkommit klimatförändringar som…

Ovädret Hans, dess kaos och dess orsaker

MILJÖ, KLIMAT Det regnar i hela Sverige – med åska, skyfall och stormvindar på sina håll.…

Nu förändras Sveriges väder

KLIMAT Det är inte bara en känsla, något vi pratar om i fikarummet och på busshållplatsen…

Skyfall och skogsbränder: Resultatet av en ohejdad klimatkatastrof

KLIMAT Den globala uppvärmningen har inte bara orsakat stora skogsbränder denna värmeböljornas sommar – den är…