Geoengineering för att rädda oss ur klimatkrisen?

KLIMAT Klimatkrisen oroar allt fler vanliga människor, samtidigt som den ger kapitalet anledning att pröva nya sätt att göra profit. Nu försöker man sig återigen på geoengineering  – dvs. man försöker att gripa in i naturens funktionssätt, så att utsläpp och växthuseffekt ska kunna hanteras utan att profiten äventyras.

Det är forskare i San Francisco som nu ska utföra ett experiment för att öka molnens reflektion av strålning. Vad man avser att göra är att spraya mikroskopiska saltpartiklar i luften, öka molnens densitet och därmed deras förmåga att reflektera solljus. Projektet har undvikit publicitet, eftersom man oroat sig för protester från allmänheten. Det finns nämligen en risk för att experiment av denna typ skadar ekosystem eller samhällen i området där testerna utförs.

Ett tidigare projekt på Harvard avvecklades efter motstånd från samer och miljöorganisationer, när man 2021 tänkte göra de första experimenten över Sverige.  Också i Mexiko ledde protester till att staten förbjöd geoingenjörsvetenskap.

Teorierna om att människan kan påverka jordens temperatur genom att reglera solinstrålningen är hypotetiska och ämnet är kontroversiellt. Det finns som vanligt en risk för att man med halvfärdig kunskap ställer till större problem än vad man kan lösa: att sluta med påbörjad geoengineering skulle exempelvis kunna leda till en farlig värmechock för planeten och utgöra en reell risk för mänskligt liv, en ”termination shock”.

Och även om vi skulle undgå detta, har miljöorganisationer naturligtvis rätt när de framhåller att den här typen av forskning fungerar som en distraktion – vi behöver inte ändra samhällets funktionssätt eller vår behandling av miljön, vi kan bara sätta vår lit till att myndigheter och kapital hittar en utväg som låter allt fortsätta som förut.

En tanke på “Geoengineering för att rädda oss ur klimatkrisen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.