8 mars – en revolutionär högtidsdag

Idag är det dags att fira Internationella Kvinnodagen, en dag som instiftades 1910 på den andra…

Internationella Kvinnodagen

SKP i Stockholms län firade Internationella Kvinnodagen några dagar i förväg med ett möte i internationalismens…

Internationella Kvinnodagen i Latinamerikanskt perspektiv

I samband med årets Internationella Kvinnodag fanns en unik chans att träffa tre, ganska nyligen tillträdda,…

Malmös kommunister inför Internationella kvinnodagen

Lördagen den 5 mars samarrangerade Sveriges Kommunistiska Parti Malmö och Kommunistiska Partiet Malmö, med respektive ungdomsförbund,…

Firandet av den internationella kvinnodagen i Stockholm

Kommunister från olika länder firade Internationella Kvinnodagen på Årsta Folkets Hus söndagen den 6 mars. Se…

Stora demonstrationer i Grekland på den Internationella kvinnodagen

I Grekland hölls det i många städer stora demonstrationer på den Internationella kvinnodagen. Här under publiceras en…

Uttalande från Demokratisk Ungdoms Världsfederation på Internationella kvinnodagen

Så här på Internationella kvinnodagen uttrycker DUV sin fulla respekt för de heroiska kvinnornas uppoffringar, för…

Uttalande från Europeiska Kommunistiska Initiativets sekretariat: Internationella kvinnodagen

Det Europeiska Kommunistiska Initiativet sänder varma militanta hälsningar på Internationella kvinnodagen till alla kvinnliga arbetare, arbetslösa,…

Malmöarrangemang inför internationella kvinnodagen

Inför internationella kvinnodagen kräver kommunisterna i Malmö bland annat: – Höj lönerna i kommunal – och…

Kvinnans frigörelse i de socialistiska länderna, en kort sammanfattning

Den 8 mars närmar sig och är en dag för kvinnors kamp världen över. Bland de…