Segerdagen hedrades vid La Mano i Stockholm

PARTIET, SKU Ingen Himmelsfärd eller Europadag hindrade stockholmsorganisationerna för SKP. SKU, KKE och KNE att i…

Europeisk Kommunistisk Aktions uttalande om 79-årsjubileet av folkens stora antifascistiska seger

EKA Riktpunkt publicerar idag, på den Antifascistiska Segerdagen, ett uttalande från Europeisk Kommunistisk Aktion, EKA, där…

Den Antifascistiska Segerdagen 9 maj i Stockholm

PARTIET, SKU Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) och Sveriges Kommunistiska Ungdom (SKU) kommer tillsammans med Stockholmsorganisationen för…