Regeringen lägger i en extra växel i stödet till företagen

I ett pressmeddelande från den 14 april meddelar regeringen att man nu föreslår en ”uppväxling” i…

Arbetslösheten ökar lavinartat

Arbetsförmedlingen meddelar i ett pressmeddelande från den 14 april att arbetslösheten ökar snabbare och snabbare med…

Vad blir det för morgondag efter Corona?

Coronaviruset har inte tagit bort klasserna, som borgarklassen ger sken av och påstår. Tvärtom – pandemin…

Novembertankar

Förra årets vanligaste namn var Elsa och Alice bland flickorna och William och Lukas bland pojkarna.…