Fortsatt ökande ägarkoncentration inom jordbrukssektorn

INRIKES Jordbruksverket har presenterat de första resultaten från den strukturundersökning inom jordbrukssektorn som man genomförde förra…

På tio år har priset på åker- och betesmark fördubblats

INRIKES Sedan 2012 har genomsnittspriset på både betes- och åkermark fördubblats i landet. Prisökningarna skiljer sig…

Det nya förslaget till mediestöd gynnar de stora koncernerna

INRIKES Riktpunkt uppmärksammade nyligen de politiska villkoren i det nya förslaget till mediestöd men bortanför det…