Fortsatt ökande ägarkoncentration inom jordbrukssektorn

INRIKES Jordbruksverket har presenterat de första resultaten från den strukturundersökning inom jordbrukssektorn som man genomförde förra året. Den visar att ägarkoncentration fortsätter att öka.

Antalet jordbruksföretag minskade med över 2 500 mellan 2020 och 2023. Den procentuella minskningen var störst bland mjölkkoföretagen, där antalet företag minskade med 13 procent. Jordbruksverket har också brutit upp statistiken baserat på företagen storlek, vilket gör att det också går att se en tydlig trend – det är framför allt de mellanstora företagen som försvinner.

Antalet mellanstora jordbruk minskade nämligen med nästan fem procent under perioden, medan stora jordbruk bara minskade med en procent och småbruken med omkring fyra procent. Det betyder att  bland de jordbruksföretag som fortfarande finns kvar utgör de stora jordbruken en ännu större andel.

Bakom detta finns en rad faktorer, där inte minst de senaste årens prisökning på åker- och betesmark gjort det svårare för mindre jordbruk att expandera och möta konkurrensen, men också genom ett EU-stöd som är utformat på så sätt att större jordbruk också får större stöd – detta gynnar naturligtvis de större aktörerna på marknaden och sätter en extra press på de mindre och medelstora jordbruken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.