Oroande mycket PFAS i Stockholms dricksvatten

MILJÖ Larmen om de farliga evighetskemikalierna PFAS (per- och polyfluoroalkylsubstanser) fortsätter. Nu visar en ny analys att…

PFAS i bekämpningsmedel som används inom jordbruket

MILJÖ Vid det här laget vet vi att PFAS, de farliga evighetskemikalierna, finns i vattnet vi…

Vi dricker farliga kemikalier i vattnet – och ska betala notan för att få bort dem

MILJÖ I måndags publicerade SVT en granskning  som visar att flera vattenverk idag levererar vatten som…

PFAS-drabbade i Blekinge kämpade sig till skadestånd

MILJÖ I Kallinge i Blekinge upptäckes för tio är sedan mycket höga halter av PFAS –…

PFAS finns i rök från avfallsförbränning

INRIKES Forskare från Umeå universitet har undersökt förekomsten av PFAS i restprodukterna från avfallsförbränning. Resultaten visar…

NATO:s militärövningar ska prioriteras över miljön

MILJÖ Att militären och NATO inte behöver redovisa sin miljöpåverkan eller hur man lyckas uppfylla beslutade…

Kemiska ämnen bakom ökningen av exempelvis Alzheimers

MILJÖ Neurologiska sjukdomar ökar i snabb takt i dagens samhälle. Allt fler drabbas av exempelvis Parkinsons…

PFAS på farliga nivåer i regnvatten världen över

KLIMAT Riktpunkt har tidigare skrivit om de farliga evighetskemikalierna som går under namnet PFAS, och att…

Hälsofarliga ämnen ett hot i minst tre år till

KLIMAT En rapport om PFAS-ämnen har framställts NILU (Norwegian Institute for Air Research) och Örebro universitet…

Försvarsmakten vill sprida farliga kemikalier i Vättern

KLIMAT Att försvaret sprider sitt krigiska gift till förmån för imperiallismen vet vi, men nu har…