Nedskärningar för äldre och funktionshindrade – Kommunal ser kritiskt på kommunen

INRIKES I skånska Burlöv väljer politikerna att minska personal på äldreboenden och stänga verksamheter. Protester genomfördes…

Väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin har ökat

I en ny rapport från Socialstyrelsen framkommer det att tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) försämrats…

Psykiatriska slutenvården i Karlstad drar ner på ännu fler vårdplatser

Vård Fokus rapporterade tidigare i år att psykiatrin i Värmland stänger vårdplatser. I december förra året stängdes…

Uttaget av antidepressiva läkemedel ökar kraftigt

En färsk rapport från Socialstyrelsen visar att användningen av antidepressiva läkemedel har ökat kraftigt. Ökningen kan…

Allt färre barn i behov av psykiatrisk vård får hjälp

I ett brev till regionledningen uttrycker 22 ST-läkare på Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne oro över…