Polens Kommunistiska Parti motsätter sig förstörelsen av det historiska arvet

Uttalande från Polens Kommunistiska Parti

Vi fördömer de ändringar av gatunamnen runt om i Polen som regeringen genomdriver och det ökade antalet förstörelser och utplånande av monument som påminner om hjältarna i kampen mot fascismen. Ett aktuellt exempel är nedmonteringen av Röda arméns mausoleum i Trzcianka. Namnbyten på gator, attacker mot minnesmonument över sovjetiska och polska soldater, kommunistiska partisaner och stridbara människor ur arbetarrörelsen är ett resultat av de statliga myndigheternas politik när det gäller historien. Den verkställs av Institutet för nationellt minne (IPN) som till och med ifrågasätter Polens befrielse mellan 1944 till 1945.

Vi motsätter oss lagen som ska utplåna allt som har med kommunism att göra i det offentliga rummet, vilket bl.a. innebär namnbyten på gator och andra strukturer, och utplånandet av monument och minnesmärken som anses stöda kommunism. På flera platser har invånarna nästintill enhälligt uttalat sig emot ändringarna av gatunamnen i samband med att allmänheten tillfrågades. På grund av detta motstånd har många lokala myndigheter avstått från att bedriva det som kallas ”avkommunistifiering”.

Denna lag och sättet på vilket den implementeras visar att samhällsopinionen inte betyder något för myndigheterna. Inom ramen för den här lagen får vojvoderna, som är de lokala representanterna för centralregeringen, makt att införa nya namn på gator och platser i de fall där lokala myndigheter misslyckats med att ändra dem. Det är ett olagligt ingripande i de lokala myndigheternas kompetens, så att det blir nödvändigt att hänvisa överklaganden till förvaltningsdomstolar. Dessutom ombesörjs kostnaderna och följderna av dessa ändringar av ortsinvånarna, även om de motsatte sig det hela.

Attackens huvudsakliga mål är de ledare som deltog i kampen mot fascismen. Listan som sammanställts av IPN består till två tredjedelar av namn på motståndskämpar som ska ändras.  Myndigheternas historiepolitik är att byta ut dessa namn med antikommunister som IPN har valt ut. Likställandet av kommunism med fascism är ett element i denna politik och detta leder indirekt till att den senare rentvås. Denna politik uppmuntrar också nationalism. Målet med politiken är inte enbart att forma synen på historien utan det handlar också om att fostra aggressiva antikommunistiska ställningstaganden, mestadels bland ungdomen.

I denna situation krävs motstånd mot historieförfalskning. Det mest effektiva sättet att motsätta sig lagen om avlägsnandet av kommunistiska namn är att upprätta ett brett socialt motstånd. I många polska städer drivs det kampanjer för bevarandet av gatunamnen och monumenten. Polens Kommunistiska Parti uttrycker sitt stöd till dessa lokala gruppers aktiviteter och uppmanar alla sina medlemmar och sympatisörer att delta i detta motstånd.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.