EUROPEISKA KOMMUNISTISKA INITIATIVETS 1 MAJ-UTTALANDE

Första maj: dagen för internationell kamp mot kapitalism, för socialism-kommunism

Vi hedrar arbetarnas dag, Chicagos döda arbetare från 1886, alla de oböjliga kämpar i klasskampen, som till och med gav sina liv för sin klass rättigheter, för socialism-kommunism. Vi får styrka från de historiska erfarenheterna när vi organiserar arbetarklassens kamp idag, dess allianser med andra folkliga skikt, mot kapitalets attack, EUs och dess regeringars anti-folkliga åtgärder, mot imperialistiska interventioner och EUs, NATOs och USAs krig. Vi kämpar för att möta den moderna människans behov.

Kapitalismens motsättningar skärps och är uppenbara för alla: krig som aldrig tar slut, flyktingar, kriser, massarbetslöshet, exploatering, ojämlikhet, arbetarnas fattigdom och miljöförstöring.

Kapitalet försöker dölja de verkliga orsakerna som skapar vår verklighet för att kunna avleda folket vrede i riktningar som stärker kapitalismen och döljer det faktum att den globala arbetarklassens fattigdom och de växande klyftorna mellan rika och fattiga – även mellan länder med olika utvecklingsgrad – är resultatet av uppdelningen av samhället i klasser och den kapitalistiska ackumulationens process.

Orättvisorna som karaktäriserar kapitalismen som ett system baserat på utsugning försöker man rättfärdiga som ett resultat av ekonomiska konjunkturer eller som en defekt i styrningen av systemet, vilket döljer det faktum att det är ett karaktärsdrag som är inneboende i själva systemet, både i låg- och högkonjunktur.

Kapitalet använder även nationalism och rasism som ett vapen för avledning. Bara den imperialistiska borgerligheten tjänar på detta och döljer på så sätt sitt enorma ansvar för krig och plundringen av hela länder. Flyktingarna och migranterna som flyr från sina länder på grund av imperialistiska krig, men även från den imperialistiska freden som betyder exploatering, sjukdom och misär, bidrar till att utöka den “industriella reservarmén” som kapitalet använder för att pressa ner allas löner.

På första maj betonar vi extra mycket kommunisternas och arbetarrörelsens solidaritet med migrantarbetarna. Klassfienden är inte immigranten, utan kapitalisten. Det är kapitalisten som sparkar, som sänker löner och som inför inhumana arbetsvillkor. Vägen ut finns bara i klassens enhet och lika rättigheter för alla arbetare, både inhemska och immigrerade.

Vi fördömer socialdemokratins och fackföreningspamparnas opportunism, som syftar till att ta udden av folkets missnöje och bara hjälper till att garantera överlevnaden hos ett döende system. Borgerligheten försöker neutralisera folkets missnöje genom att kväva sociala protester och genom att kanalisera protesterna till rörelser som – oavsett om de är “höger” eller “vänster” – tjänar kapitalets, dess regeringar och dess internationella imperialistiska alliansers intressen.

Borgerligheten försöker exempelvis avleda den riktiga ilskan mot den ekologiska förödelsen och skadan på arbetarnas hälsa mot neo-ekologiska rörelser som riktar in sig på den individuella konsumenten istället för de stora monopolen. De undviker att fördöma det som hotar planetens hela existens: de kapitalistiska monopolens exploatering av naturresurserna på jakt efter maximal profit. Hoppet finns i klasskampen, i omorganiseringen av arbetarrörelsen.

I år sammanfaller första maj med starten på valen till Europaparlamenten. Folken vet av erfarenhet att EU inte förbättras, att EU bara blir värre, ännu mer anti-folkligt och ännu mer reaktionärt. Det är därför vi måste bryta kedjorna som håller oss fångna. Vi måste intensifiera kampen mot EU och NATO – den europeiska imperialismens politiska och militära institutioner som garanterar kapitalets dominans till skada för arbetarna och folken.
Arbetarnas och folkens Europa kan inte skapas i den Europeiska Unionen som skyddar det kapitalistiska förtrycket och den imperialistiska aggressionen. Vi fokuserar idag på kampen mot EU och NATO, på arbetarnas kamp för sina rättigheter, på kapitalismens krossande och på socialismen.

På första maj uttrycker kommunisterna sin internationalistiska solidaritet med Europas och hela världens arbetare, som överallt är indragna i kampen för sina rättigheter och sin frigörelse från det kapitalistiska systemets bojor.

Länge leve första maj!
Arbetare i alla länder, förena er!

Europeiska Kommunistiska Initiativet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.