OM FOLKENS STORA ANTI-FASCISTISKA SEGER

Det Europeiska Kommunistiska Initiativet skickar sina militant hälsningar till Europas folk på årsdagen av folkens stora anti-fascistiska seger!

Den historiska sanningen kan varken förvrängas eller utraderas.

Det sovjetiska folkets stora motstånd mot det nazistiska Tyskland och dess allierade, som dåförtiden framhölls som oövervinnerligt, slutade med fascismens krossande och villkorslösa kapitulation. Den 9 maj finns i historieböckerna som dagen då Röda Armén, genom att höja fanan med hammaren och skäran över den tyska riksdagen, avslutade folkens största seger mot fascismen. Det är denna dag som signalerade slutet för Andra Världskriget i Europa.

Japan och det fascistiska Tyskland skrev i november 1936 under den så kallade anti-Komintern-pakten. Mellan 1939-1941 ockuperade de fascistiska tyska arméerna, i jakt på världsherravälde, Polen, Danmark, Belgien, Nederländerna, Norge, Frankrike, Grekland och Jugoslavien. Även om förstörelsen av Sovjetunionen var det nazistiska Tysklands uttalande mål var alla kapitalistiska makter fientligt inställda gentemot Sovjetunionen och dess framgångar med att bygga den socialistiska makten.

I juni 1941 anföll det fascistiska Tyskland Sovjetunionen. Efter två veckor hade fascisterna avancerat djupt in i sovjetiskt territorium och hade erövrat Litauen, Lettland och en stor del av Vitryssland, Ukraina och Moldavien. Det sovjetiska folket, lett av Sovjetunionens Kommunistiska Parti (SUKP) mobiliserade alla sina resurser för att slå tillbaka fienden och besegra fascismen. På uppmaning av SUKP och den sovjetiska regeringen anslöt sig hundratusentals sovejtiska medborgare som frivilliga i Röda Armén. I de bittra defensia striderna under sommaren 1941 försvarade de sovjetiska styrkorna sitt hemland heroiskt. Sovjetunionens kamp blev en avgörande del av de europeiska folkens kamp och världskampen mot den fascistiska agressionen. Det heroiska försvaret av Stalingrad, besegrandet av de fascistiska styrkorna vid slaget om Kursk och hjältedåden utförda av de kommunistiska partisanerna krossade fascisternas stridsvilja.

Den 30 april 1945 begick Hitler självmord. Dagen efter, den 1 maj, vajade segerns röda fana, med hammaren och skäran, på det tyska riksdagshuset – en stark symbol för den avgörande roll som Sovjetunionen spelade när det gällde att besegra fascismen. Det nazistiska Tyskland kapitulerade dagen efter och under de följande dagarna skrev de nazistiska befälen under kapitulationsförklaringen. Den 9 maj krossade Sovjetunionen de sista nazistiska styrkorna som fanns kvar i Tyskland och runt Prag. Segern var säkrad och fascismen var slutgiltigt besegrad. Länderna och folken var befriade från det fascistiska förtrycket och freden var återställd i Europa.

Sovjetunionens uthållighet och stridsförmåga var ett resultat av dess socialistiska karaktär, dess centralt och vetenskapligt planerade ekonomi där folket ägde det som producerades.

Den 12 januari 1945 påbörjade den Röda Armén sin slutgiltiga offensiv längs en front som sträckte sig från Östersjön till Karpaterna. Offensiven utvecklade sig i ett rasande tempo. Nazisterna sammankallade alla tillgängliga styrkor till försvaret av Berlin. Berlin blev därför skådeplats för ett stort slag där avancerande sovjetiska styrkor tog staden, gata för gata och hus för hus.

Den fascistiska aggressionen hade blivit konfronterad och förstörd. Det hade uppnåtts av Sovjetunionen och dess allierade, inklusive det anti-fascistiska motståndet i det av fascisterna ockuperade Europa. Det är dock viktigt att erkänna och minnas den avgörande rollen som Röda Armén, Sovjetunionen och dess folk spelade i att besegra fascismen. Sovjetunionen förlorade fler än 20 miljoner av sina medborgare. 25 miljoner människor förlorade sina hem. 1 700 städer, 70 000 byar och 31 850 fabriker förstördes. Fler än två miljoner medlemmar i Sovjetunionens Kommunistiska Parti dödades i striderna, i den underjordiska kampen eller i partisanförbanden. Besegrandet av den tyska fascismen och den japanska militarismen öppnade vägen för en socialistisk revolution och befrielse i Europa och världen.

Kapitalets pågående offensiv och den farliga utvecklingen i NATO, EU och USA, tillsammans med allt skarpare mellan-imperialistiska motsättningar fortsätter att understryka att hotet om fascism och imperialistiska krig lever kvar.

Den anti-kommunistiska förtalskampanjen som bedrivs och som försöker att förgöra de historiska sanningarna om andra världskriget, kommunismen och fascismen kan inte tillåtas segra. Europas och världens befrielse kan aldrig separeras från den historiska roll som världens första socialistiska stat, dess folk och de miljoner kommunister som offrade sina liv och på ett avgörande sätt bidrog till att besegra nazismen och fascismen.

Det Europeiska Kommunistiska Initiativet avslöjar och fördömer EUs systematiska försök att utradera folkens stora anti-fascistiska seger från folkens minne och medvetande genom att göra den 9 maj till ”Europadagen”. Initiativet bekämpar aktivt anti-kommunismen och den ohistoriska jämförelsen mellan kommunismen och det fascistiska monstret, som EU och dess regeringar försöker etablera. Förvrängningen av historien, som genom att sprida anti-kommunism och ohistoriska fakta speciellt till ungdomen kommer inte att lyckas. Vi fördömer EUs politik som består av anti-kommunistiska förföljelser, förbud av de kommunistiska partiernas aktivitet och förbud av deras symboler. Vi fördömer förstörelsen av monument tillägnade kommunisterna och anti-fascisterna i Polen, Ukraina och de baltiska staterna. Vi fördömer de provokativa utdelningarna av medaljer och utbetalningarna av pensioner till nazister och deras släktingar. Vi uttrycker vår fullständiga solidaritet med medlemmarna i Polens Kommunistiska Parti, som återigen ställs inför rätta den 15 maj, trots att de frikändes för tre månader sedan. De kommer inte att lyckas sätta hinder i vägen för de kommunistiska idéerna.

Rasismen, fascismen och den extrema högern är former för administreringen av kapitalismen, av kapitalets diktatur. Dessa reaktionära strömningar stärks av EUs anti-folkliga politik, de krig unionen för, den politik som unionen för mot migranter och flyktingar, den politik som unionen för mot kommunismen och för den ohistoriska jämförelsen mellan kommunism och fascism. Allt detta utgör grunden i EU. Den här politiken stärks i sin tur av kapitalism, det system som EU och de borgerliga partierna tjänar. Det är därför som socialdemokraterna – såväl gamla som nya – och de borgerliga krafterna som stödjer och försvarar EU försöker lura folket inför valen till Europaparlamentet genom att framställa sig själva som ”progressiva”.

I verkligheten är det verkligt progressiva de kommunistiska partiernas linje, deras kamp mot EU, klasskampen och kommunisternas konstanta försök att organisera denna kamp. Historien har visat att kommunisterna är de konsekventa, obevekliga och effektiva motståndarna till fascismen och till det system som skapar fascismen. Det finns dock en möjlighet för folket att stärka de kommunistiska partierna som kämpar mot EU och mot alla imperialistiska unioner i valet till Europaparlamentet. De kommunistiska partiernas förstärkning i varje politiskt slag bidrar till att utveckla folkens kamp.

Vi uppmanar folken att fösvaga de styrkor som stödjer EU på något sätt och som odlar illusioner att EU ”kan repareras”.

Nej till EU – monopolens, kapitalets och krigets union!
Framåt för ett Europa för folkets välstånd, för fred, för social rättvisa, för demokratiska rättigheter och för socialism!

Länge leve den 9 maj – dagen för folkens stora anti-fascistiska seger!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.