Ockupationen av BB i Sollefteå – tre år

Den 30:e januari 2019 fyllde ockupationen av BB i Sollefteå tre år. Ockupanterna är beredda att fortsätta tre år till om så behövs, och som en förutsättning för ett fungerande BB ingår att ta tillbaka akuten och med den kirurgin, ortopedin och kvinnosjukvården.

Ockupation har under tre års tid haft ständig bemanning , dygnet runt, av ca 3 000 aktivister. De som inte haft möjlighet att själva vara aktiva och på plats har bidragit på andra sätt.

Beslut om stängningen av BB och två akutmottagningar på Sollefteå sjukhus fattades i oktober 2016, av den dåvarande majoriteten S och MP och motiverades med ekonomiska orsaker, rekryteringsproblem och en vilja att centralisera kompetensen.

Under valfläsk/valfjäsk 2018 uttryckte en majoritet av partierna i Västernorrland sina respektive positiva inställningar till ett återöppnande av BB, också Moderaterna. Efter valet däremot återinträdde vardagen – nu med Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna i spetsen, som tillsammans gav besked om att BB i Sollefteå även fortsättningsvis skulle förbli stängt.

Politikernas svar (i ett debattinlägg på allehanda.se veckan före årsdagen) på ockupationen och dess treårsdag blev ett fortsatt och definitivt nej till återupptagande av BB i Sollefteå. Ekonomin var fortsättningsvis den främsta anledningen, och kostnaden för att driva kvalificerad vård med akuta insatser för barn sades vara för hög enligt den nuvarande regionledningen med S, M och L.

Att bedriva vården med stafettläkare skulle göra problemet ännu värre, menade de.

I debattartikeln lyfte de även fram att ”sjukvårdens bedömning är att kompetens är svår att upprätthålla vid ett mindre BB” och frågade ”Vilka ska betala priset för att åter bedriva förlossning och BB i Sollefteå? De äldre och multisjuka, unga med psykisk ohälsa eller cancersjuka?”

”Vi rör oss mot framtidens vård – Nära Vård, som utgår från patientens behov” menade politikerna i inlägget och sade sig hellre vilja satsa på ny digital teknik, på att jobba smartare och utveckla personalens idéer, än att lägga skattepengar på att öppna BB Sollefteå.

Det blir tydligt hur kapitalets politiska administratörer ställer sjuka/vårdbehövande grupper mot varandra när de retoriskt frågar vilka som ska betala för ett BB: de cancersjuka, äldre, multisjuka m.fl. Detta är en väl beprövad metod för att genomdriva sina besparingar till kapitalets fromma.

I SKP frågar vi oss i stället vilka konsulter som bedömt sjukvården och till vems fördel – de vårdbehövande människorna eller de som på ett eller annat vill sko sig på deras sjukdom? Enligt SKP är kapitalet och dess politikers främsta bevekelsegrund att skapa en utökad privat sjukvård med möjlighet att göra privata förmögenheter på sjuka och vårdbehövande, oberoende vårdgrupp. I detta fall är det tänkt att gravida ska utsättas för stress och fara, vinter- som sommartid, och på dåliga vägar behöva åka till den ”centraliserade” vården i Sundsvall eller Örnsköldsvik, i bästa fall 1 1/2- 2 timmars bilväg bort.

Vidare finns enligt politikerna en framtid i digital teknik! Hur säkert skulle inte detta kunna bli, utan erfaren sjukvårdspersonal och det forum som befintliga sjukvårdsinrättningar kan erbjuda? (Kanske skulle den digitala tekniken kunna utgöra ett komplement men den kan knappast ersätta det befintliga och vara ett framtidsalternativ). Påståendet i sig borde kvalificera sig för en Lex Maria-anmälan.

Påståendet att ”jobba smartare och utveckla personalens idéer” måste väl i rimlighetens namn utgå från den verksamhet som utgjort grunden i de tillgängliga lokalerna, i detta fall BB och akuten. Läggs något ned och personal avskedas eller förflyttas till andra arbetsuppgifter medför det att såväl erfarenhet som kontinuitet går förlorad. Att därpå bygga upp något med hjälp av personalen (vilken då?) är inte direkt något dialektiskt tillvägagångssätt som kan leda till en bra verksamhet. Om detta får vi förmoda att endast kapitalets drängar av politiker i S, M, L, SD, C, MP, och V vet bättre. Deras grumliga idéer utformas som vanligt efter kapitalets propåer och med hjälp av diverse konsulter och experter.

SKP stödjer helhjärtat ockupationen av BB i Sollefteå – för ett levande samhälle och i solidaritet!

Kjell Bygdén

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.