SKP: Om flyktingarnas situation (Video)

PARTIET Tidigare i höst deltog Sveriges Kommunistiska Partis internationella sekreterare Karl Gunnarsson på en konferens anordnad av Greklands Kommunistiska Parti (KKE). Temat var flyktingarnas situation. På konferensen deltog också representanter för den kommunistiska rörelsen i bland annat Österrike, Turkiet och Spanien. Nedan publicerar vi hela Karl Gunnarssons tal.

Kamrater,

Å Sveriges Kommunistiska Partis vägnar skulle jag vilja tacka Greklands Kommunistiska Parti för att ha bjudit in oss att bidra till denna konferens om EUs reaktionära strategi kring flykting- och immigrationsfrågor.

Under andra halvan av 2015 upplevde både EU och Sverige en skarp ökning i antalet flyktingar som sökte asyl. Vid tiden för detta hade Sverige relativt en relativt öppen politik kring flykting- och immigrationsfrågor. Som en reaktion på de allt fler flyktingarna vidtog den socialdemokratiska regeringen olika åtgärder, byggda på det som tidigare krävts av de mest reaktionära parlamentariska elementen.

De samlade åtgärderna riktade sig mot flyktingar som sökte asyl och gjorde det inte bara svårare för flyktingarna att komma till Sverige och få asyl, men gjorde också livet svårare för de som redan befann sig i Sverige. Dessa fick nu mindre möjligheter att bli beviljade asyl. De grava resultat som denna inhumana politik ledde till är inte unika för Sverige men det är fortfarande värt att undersöka några av dem.

Där jag bor, i centrala Sverige, utgjorde och utgör unga afganska män en stor del av de flyktingar som söker hjälp från frivilliga. Byråkratin som dessa pojkar var tvungna att ta sig an var och är godtycklig och inhuman. Många kamper för rätten till asyl slutade med ett utvisningsbeslut så snart de blivit tillräckligt gamla. Och utvisade var då? Till Afghanistan, en krigszon. Många av dessa pojkar hade vuxit upp som flyktingar i Iran innan de påbörjade sin farliga resa till Europa. Ofta hade de inga band till Afghanistan och många hade anledning att frukta repression där, om inte för sin etnicitet så får sin religion eller sin sexuella läggning. Inför beslutet om utvisning till ett land i krig där de riskerade repression och död var det för dem ett bättre, men svårt, beslut att stanna kvar som illegal i Sverige. Detta är en politik som gör det enkelt att kriminellt utnyttja dessa människor.

På EU-nivå och på det internationella planet ser vi EU förhandla med Turkiet och Libyen om att hålla tillbaka flödet av flyktingar till Europa. Situationen för de miljontals flyktingar som hålls tillbaka i situationer som dessa är utsiktslös. Hundratusentals vuxna förnekas rätten till arbete och hundratusentals barn förnekas rätten till utbildning. Barnen fråntas i praktiken sin framtid. Vi får heller inte glömma de flyktingar som samlats i koncentrationsläger i fruktansvärda och inhumana förhållanden.

De som förhandlar om dessa människors liv använder också flyktingarna som förhandlingsobjekt i takt med att den politiska situationen förändras. Människorna som tvingats bli flyktingar, antingen på grund av imperialistisk inblandning och aggression, eller på grund av de grundläggande orättvisorna som är inneboende i kapitalismen, finner sig själva vara pjäser i det spel som staterna spelar.

Sveriges Kommunistiska parti fördömer på hårdast möjliga sätt EUs behandling av flyktingarna.

Vi kräver och kämpar för…

…att flyktingarna ska kunna ta sig till sina destinationer där de ska garanteras ett värdigt liv

…att inga koncentrationsläger för flyktingar byggs i Turkiet, EU eller någon annan stans – det är en inhuman och förnedrande lösning som håller kvar flyktingarna i en fruktansvärd situation när de i verkligheten behöver säkerhet och solidaritet.

…att kampen mot rasismen – som gör flyktingarna till problemet och döljer orsakerna till att de söker asyl – måste rikta in sig mot kapitalismen; det är kapitalismen som tvingade dessa människor att fly från sina hem och det är kapitalismen som måste bekämpas för att detta ska sluta.

…att de som idag är flyktingar ska integreras med det arbetande folket i det land de kommer till, för att på så sätt kunna vara en del i kampen för socialismen.

Länge leve den proletära internationalismen!

Karl Gunnarsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.