Fler asylsökande till Europa förra året – färre till Sverige

INRIKES Migrationsverket räknar med att ungefär 12 000 asylsökande kommer söka sig till Sverige per år…

Befolkningsökningen i Sverige lägst på många år

INRIKES Enligt preliminär statistik från SCB kommer befolkningsökningen i Sverige att ha varit lägre än på…

61 migranter döda i skeppsbrott utanför Libyens kust

UTRIKES Minst 61 personer har dött utanför Libyens kust efter att deras båt förlist på grund…

Det ska bli svårare att få medborgarskap i Sverige

INRIKES Regeringen har tillsatt en utredning med uppdraget att lägga fram en rad förslag som ska…

Ännu hårdare övervakning av flyktingar väntar

INRIKES Regeringen har i ett tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet bett utredarna att utreda ytterligare…

Asylsökande i Storbritannien kan få bo på en stor pråm

UTRIKES Det senaste inslaget i den brittiska migrationspolitiken heter Bibby Stockholm. Det är en pråm som…

Nu ska det bli ännu svårare att som flykting komma till Sverige

INRIKES Under torsdagen fattade regeringen beslut om att skicka en lagrådsremiss med syfte att begränsa anhöriginvandring…

Regeringen vill skärpa den inre utlänningskontrollen

INRIKES I ett förslag till Lagrådet vill regeringen att polisen och Kustbevakningen ska få effektivare verktyg…

Regeringen förlänger beslut om inre gränskontroll

INRIKES Den inre gränskontrollen syftar på gränskontrollen mellan Schengen-länder, alltså gränsen till exempelvis Danmark och denna…

Lagligt att tvinga migranter tillbaka över gränsen i Litauen

UTRIKES Tusentals migranter och flyktingar har tagit sig över gränsen mellan Litauen och Vitryssland, trots att…