Regeringen vill ge polisen ytterligare befogenheter

INRIKES Igår presenterade regeringen en lagrådsremiss om att ge polisen utökade befogenheter till polisen i gränsnära områden. Syftet är att stärka jakten inte bara på smuggelgods utan även på människor.

En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen skickar till Lagrådet för granskning och alltså inget som träder i kraft direkt, men som ligger i linje med den hårdare linje mot flyktingar som den nuvarande regeringen aviserat och som fortsätter på en tidigare tradition.

I förslaget görs vad man kallar ”gränsnära områden” till något av en juridisk gråzon där poliser och kustbevakningstjänstemän får göra lite som de vill. Det ska nämligen vara möjligt för dem att vidta kontroll ”även om det inte finns grundad anledning att anta att en utlänning saknar rätt att uppehålla sig i landet eller någon annan särskild anledning till kontroll.” Skrivelsen innebär ett totalt godtycke.

Som ett sätt att förekomma anklagelser om rasism föreslår regeringen också en skrivelse om att dessa kontroller inte får ”utformas eller utföras på ett sådant sätt att de innebär en systematisk kontroll av personer.” En fullkomligt meningslös skrivelse – ingen förväntar sig väl att polisen kommer kolla vita svenskar med svenska som modersmål?

De utökade befogenheter som regeringen vill införa handlar om ska gälla på flygplatser, hamnar och järnvägsstationer där det förekommer kommersiell trafik till eller från andra länder.

En tanke på “Regeringen vill ge polisen ytterligare befogenheter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.