Uranbrytning planeras i Sverige

MILJÖ Enligt Tidöpartierna ska Sveriges kärnkraft utvecklas  och vi ska få åtminstone två stora reaktorer före 2035. Peter Åkerhammar, uranexpert på Sveriges geologiska undersökning (SGU), har varit med och skrivit en rapport där det framgår att Sverige har urantillgångar på omkring 20 000 ton i marken – så det skulle räcka till för kärnkraften om det bröts. Något som bland annat det australiska företaget Aura Energy  tagit fasta på.I Oviken i Jämtland ämnar de, via det svenska dotterbolaget Vanadis Battery Minerals, starta en gruva. Man vill främst utvinna mineralerna vanadin, zink och nickel, men när man bryter det alunskiffer där dessa mineraler finns kommer uranet att följa med upp. 

Uranbrytning är förbjudet i Sverige sedan 2018, men regeringen och Sverigedemokraterna avser att tillåta det igen. När förbudet försvinner vill Aura Energyta vara på det och sälja det till de svenska kärnkraftverken. Motståndet är emellertid stort i Bergs kommun, där en stor del av fyndigheterna ligger, både bland boende och politiker. I september röstade kommunfullmäktige i Berg nej till brytning i alunskiffer.

– Det finns en stor oro för att en gruva ska ha en omfattande negativ inverkan på miljön. Vi har bland annat Storsjön i området som försörjer 70 000 invånare med dricksvatten. Det finns alltid en risk att utsläpp från en sedimentationsdamm når dit, säger Anders Olof Öhlén, naturgeograf och handläggare.

Avskräckande exempel

Urangruvan Talvivaara i Finland ser man som ett avskräckande exempel. Där brast 2012 en lakningsdamm som innehöll hundratusentals kubikmeter vatten med förorenat med nickel, kadmium, aluminium och uran. Utflödet kunde stoppas först efter tio dagar och förgiftade flera sjöar samt närliggande skog. Även därefter inträffade mindre läckage. Händelsen är en av de största miljöskandalerna i finland, och i maj 2016 fälldes Talvivaaras tidigare ledning för miljöbrott. Efter överklaganden har det i oktober 2023 inletts förhandlingar i hovrätten. Även i Talvivaara är nyutvinning på tal.

Även i svenska Falköping ser man med oro på utvecklingen. Här låg en gång Ranstadsgruvan, Sveriges enda urangruva – och idag finns istället skog och vattendrag med skyltar som upplyser om att det är ett miljöriskområde efter deponier med tungmetaller i samband med uranbrytningen. Här kom protesterna direkt när regeringen började prata om uranbrytning och nya kärnkraftverk.

Under 2024 ska Aura Energy lämna in en ansökan om bearbetningskoncession, och om tillståndsprocessen går framåt räknar man med att en gruva kan vara i drift om nio till tio år. David Woodall från det australiensiska bolaget lovar guld och gröna skogar: runt 1600 nya jobb ska det bli i kommunen och ingen miljöförstöring. Än så länge kan kommunen lägga in ett veto – men Anders Olof Öhlén tror att kommunernas vetorätt snart försvinner.

I sitt miljöprogram diskuterar Sveriges Kommunistiska Parti kärnkraften, och ser det som ett problematiskt område, där man bland annat lyfter omhändertagandet av det radioaktiva avfallet som är ett annat av de mest allvarliga problemen som följer med energiproduktionen. Med uranbrytningen följer som synes en separat miljöproblematik – vare sig mineralet utvinns i Sverige eller ej.

 

 

En tanke på “Uranbrytning planeras i Sverige

  1. Enbart Uran fyndigheten i Oviken har ett värde på ca 200miljatder USD – det måste utvinnas för Sveriges bästa.
    Miljörisk vs 2000 miljarder sek ?
    Arbetslöshet vs 2000 jobb ?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.