Vad innebär regeringens räddningspaket?

Den 25 mars tillkännagav regeringen ett ytterligare stimulanspaket för ekonomin, denna gång med specifik inriktning på…

Svenskt Näringsliv kräver mer pengar till företagen

I ett eget förslag som Svenskt Näringsliv presenterade under tisdagen den 24 mars föreslår man ytterligare…

Coronaviruset är en guldgruva för bankerna

Finns det någon bransch som tjänar på coronaviruset och den nedgång i ekonomin som följt i…

Vad hände med intensivvårdsplatserna?

Spridningen av coronaviruset i allt större omfattning i Sverige sätter frågan om sjukvårdens resurser högt upp…

Riksbanken erbjuder företagen 500 miljarder kronor i räntefria lån

I ett pressmeddelande som Riksbanken publicerade den 13 mars tillkännagavs att man kommer ställa 500 räntefria…

Vid en punkt utan återvändo? Haitis 18 månader långa folkliga uppror fortsätter

Översättning av inledningen till en artikel av Lautaro Rivera. Läs hela artikeln på engelska på peoplesvoice.ca.…

Ockupationen av BB i Sollefteå – tre år

Den 30:e januari 2019 fyllde ockupationen av BB i Sollefteå tre år. Ockupanterna är beredda att…

Maoismen är inte revolutionär

Min artikel om maoismen som publicerades i november i år i Riktpunkt har rönt en viss…

Kommunens kris i Härjedalen

Att vi i Härjedalen numera sannolikt har en av rikets mest inkompetenta kommunledningar är ett faktum…

Vad betyder 500 kronor?

LEDARE (9/2019). Avtalsrörelsen kommer i vinter att vara omfattande: över 2 000 avtal löper ut och…