Åtta rasistiska partier i riksdagen

I månadsskiftet november-december inträffade många saker som kommer att få negativa konsekvenser i Sverige för några…

Nassar på svensk mark

Sverige har haft besök av det ukrainska försvaret som medverkade vid hemvärnsövningar på Villingsbergs skjutfält. Varför…