Lärdomar av det US-amerikanska polisvåldet

Den 25 maj mördades George Floyd av fyra poliser i Minneapolis. Minst en av poliserna har…

Socialdemokratins dubbelmoral

”Att så många har dött på svenska äldreboenden har inte med den svenska coronastrategin att göra.…

Nedskärningar för äldre och funktionshindrade – Kommunal ser kritiskt på kommunen

INRIKES I skånska Burlöv väljer politikerna att minska personal på äldreboenden och stänga verksamheter. Protester genomfördes…

Anders Carlsson, Ryssland och imperialismen

För snart ett år sedan publicerades i Proletären en längre artikel av Anders Carlsson där han…

Uttalande om LAS-utredningen

Lagen om anställningsskydd (LAS) kom till 1982 som ett svar på den militans och kampberedskap som…

Amazonasskogen säljs

I en hemlig inspelning av ett ministermöte som hölls den 22:a april uppgav brasilianska miljöministern Ricardo…

Den antirasistiska kampen måste leda till arbetarmakt!

Att vara fascist, nazist och rasist och att sprida dessa åsikter betraktas som ett brott i…

SKP Malmö avhöll sitt årsmöte

Sveriges Kommunistiska Parti Malmö genomförde sitt årsmöte den 6 juni. Mötet var planerat till i slutet…

Ockupation är terror, annektering är apartheid: Gemensamt uttalande av kommunistpartier

Följande uttalande, undertecknat av talrika kommunist- och arbetarpartier, utfärdades efter ett initiativ av Palestinska Folkets Parti…

The American dream…

Bilderna från USA är verkligen utan motstycke: massmobiliseringar som är ett berättigat utbrott av ilska från…