Dikt: Klass-samhället

Klass-samhällets yta tidvis ter sig erlandersk fadd förvillande bedräglig men oftast öppet finns en verklighet av…

Den självutnämnda Världspolisen

Den självutnämnda Världspolisen NATO-USA, som styrs av storkapitalismen är den största orsaken till de stora flyktingströmmarna…

Dansen kring guldkalven

Nutidens guldkalv är för kapitalet den offentliga sektorn där man avser att jaga ytterligare profiter på…

Förbjud utsugning istället för tiggeri!

Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP) som förr var ett stolt arbetarparti på de svagas sida har utvecklats till…

Skandinaviska solidaritetsrörelsen för Venezuela bildad

Den 21 september hade den skandinaviska solidaritetsrörelsen för Venezuela sin första sammankomst i Stockholm. På Solidaritetshuset…

Malmö: Manifestation för att stoppa TTIP och CETA

Ja till miljö, välfärd och demokrati! Som ett led i den Nationella aktionsdagen mot TTIP och…

Slänga grus i navet

När man googlar är det inte lätt att reda ut begreppen. Alla har vi nog hört…

Ryska Posten nummer 32

Av det enda uttalandet som Putin gjort om Donald Trump, nämligen att han verkar vara ”en…

Den politiska situationen i Österrike

Som uppföljning till artikeln i förra numret av Riktpunkt, där jag försökte ge en mer historisk…

Korruption?

Som alla vet var USA:s vicepresident Joe Biden på besök i slutet av augusti. På Sveriges…