En klassmedveten tidning!

Läs RiktpunKt - En kommunistisk månadstidnings som ger dig värdefull kunskap

 • Dikt: Klass-samhället

  Klass-samhällets yta tidvis ter sig erlandersk fadd förvillande bedräglig men oftast öppet finns en verklighet av omutligt hänsynslösa strider mellan människor och kapitalets vilddjur som...

 • Den självutnämnda Världspolisen

  Den självutnämnda Världspolisen NATO-USA, som styrs av storkapitalismen är den största orsaken till de stora flyktingströmmarna till Europa. Det är den sjukliga rädslan för varje...

 • Dansen kring guldkalven

  Nutidens guldkalv är för kapitalet den offentliga sektorn där man avser att jaga ytterligare profiter på det kapital som kapitalisterna i en ohämmad ström tillåtits...

 • Förbjud utsugning istället för tiggeri!

  Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP) som förr var ett stolt arbetarparti på de svagas sida har utvecklats till ett parti (s)om tydligen inte har nåt bättre för...

 • Skandinaviska solidaritetsrörelsen för Venezuela bildad

  Den 21 september hade den skandinaviska solidaritetsrörelsen för Venezuela sin första sammankomst i Stockholm. På Solidaritetshuset på Södermalm samlades ett 40-tal representanter för olika redan...

 • Malmö: Manifestation för att stoppa TTIP och CETA

  Ja till miljö, välfärd och demokrati! Som ett led i den Nationella aktionsdagen mot TTIP och CETA i Sverige avhölls ett möte i Malmö den...

 • Slänga grus i navet

  När man googlar är det inte lätt att reda ut begreppen. Alla har vi nog hört talas om rysk propaganda. Det är insändare och reportage...

 • Ryska Posten nummer 32

  Av det enda uttalandet som Putin gjort om Donald Trump, nämligen att han verkar vara ”en stark personlighet”, vilket varken är en positiv eller negativ...

 • Den politiska situationen i Österrike

  Som uppföljning till artikeln i förra numret av Riktpunkt, där jag försökte ge en mer historisk bild av den österrikiska arbetarrörelsens kamp, tänkte jag nu...

 • Korruption?

  Som alla vet var USA:s vicepresident Joe Biden på besök i slutet av augusti. På Sveriges Radios hemsida nämner han att Nordstream 2 är en...